Clip TV chính thức triển khai chương trình “Vòng Quay Chào Hè - Chạm Nhẹ Trúng Lớn” trong tháng 4 này. Đến với chương t...
Từ ngày 16.4 - 1.6 Clip TV tổ chức chương trình "Vòng Quay Chào Hè - Chạm Nhẹ Trúng Lớn" trúng ngay iPhone X.
Công bố danh sách trúng thưởng "Vòng Quay Chào Hè - Chạm Nhẹ Trúng Lớn" tuần thứ 1 từ ngày 16.4 đến 22.4
Sau một tuần diễn ra chương trình “Vòng quay chào hè, chạm nhẹ trúng lớn” vẫn chưa có khách hàng nào may mắn nhận đ...
Công bố danh sách trúng thưởng "Vòng Quay Chào Hè - Chạm Nhẹ Trúng Lớn" tuần thứ 2 từ ngày 23.4 đến 29.4
Sau hai tuần diễn ra chương trình “Vòng quay chào hè, chạm nhẹ trúng lớn”, đã có khách hàng nhận được chiếc iPhone X...
Công bố danh sách trúng thưởng "Vòng Quay Chào Hè - Chạm Nhẹ Trúng Lớn" tuần thứ 3 từ 30.4 Đến 06.05
Công bố danh sách trúng thưởng "Vòng Quay Chào Hè - Chạm Nhẹ Trúng Lớn" tuần thứ 4 từ ngày 07.05 Đến 13.05