Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Vẽ Cụ Già Nữ

9.9 / 7 đánh giá
Thể loại: Học, Tổng Hợp
Giáo viên: Nguyễn Doãn Sơn
Cùng tìm hiểu về cách vẽ chân dung cụ già nữ theo các góc và hình khối khác nhau.

Có thể bạn thích