Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Dạy Trẻ Học Toán Theo Phương Pháp Montessori | Bài 1: Giới Thiệu Lượng Từ 1 - 10 (Gậy Xanh Đỏ)

8.3 / 517 đánh giá
Thể loại: Học, Toán
Giáo viên: Lưu Tố Mai
Khóa học cung cấp cho trẻ nền tảng cơ bản nhất của Toán học như Số là gì? Cộng là gì? Trừ là gì? Nó bắt đầu từ những cái cụ thể (lượng), sau đó đến trừu tượng (ký hiệu toán học). Đây là điểm khác biệt đầu tiên với lớp học Toán truyền thống vì tại các lớp học truyền thống trẻ sẽ được học vào các ký hiệu ngay, như đếm từ 1 đến 10 mà không hiểu thực sự "1" là gì, "10" là gì.

Có thể bạn thích