Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Ngài Bean - Bean

Cười không ngừng từ Luân Đôn đến Los Angeles! Diễn viên hài Rowan Atkinson trong vai Bean,nhân viên trông coi ở bảo tàng đi hộ tống 1 bức tranh quý tới Mỹ.  

Có thể bạn thích