Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Danh sách tập

Nuôi Dạy Con Theo Phương Pháp Montessori | Chương 3 - Bài 8: Chơi Với Cát, Nước, Các Trò Chơi Sáng Tạo, Cách Chọn Sách Và Rèn Thói Quen

8.3 / 39 đánh giá
Thể loại: Học, Nuôi dạy con
Giáo viên: Trần Thị Thuyết
Phương pháp Giáo dục Montessori là một phương pháp sư phạm giáo dục trẻ em dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm của bác sĩ và nhà giáo dục Ý Maria Montessori (1870–1952). Đây là phương pháp với tiến trình giáo dục đặc biệt dựa vào việc học qua cảm giác 

Có thể bạn thích