Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Phi Thường - Kỳ Quặc: Gặp người có khuôn mặt biến dạng như vòi voi

Thể loại: Tin tức, Thế giới
Tổng hợp những kỷ lục, chuyện lạ khó tin tại Việt Nam và các nước trên Thế giới.

Có thể bạn thích