Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Phát Hiện Sớm - Điều Trị Và Phòng Ngừa Nhóm Bệnh Lý Ung Thư | Bài 1: Giới Thiệu

10.0 / 2 đánh giá
Thể loại: Học, Tổng Hợp
Giáo viên: Trần Quốc Khánh
Khóa học cung cấp những kiến thức cơ bản và cập nhật nhất liên quan đến bệnh lý ung thư, từ đó biết được các nguyên nhân chính gây ra ung thư, những dấu hiệu giúp phát hiện sớm bệnh lý và các giải pháp trong điều trị, phòng ngừa.
Tags: Ung thư

Có thể bạn thích