Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Phương Pháp Đọc Sách Hiệu Quả | Bài 12: Phương Thức Tiếp Cận Sách Lịch Sử Và Tiểu Sử

10.0 / 1 đánh giá
Thể loại: Học, Tổng Hợp
Giáo viên: Giáo Viên
Ngày nay, khi mà kiến thức được đăng tải rộng rãi khắp các kênh phương tiện thông tin đại chúng thì văn hoá đọc sách và kỹ năng đọc sách cần phải đặc biệt chú trọng hơn.

Có thể bạn thích