Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Xây Dựng Ứng Dụng React Redux | Giới Thiệu Khóa Học Xây Dựng Ứng Dụng React Redux

10.0 / 1 đánh giá
Thể loại: Học, Tổng Hợp
Giáo viên: Nguyễn Anh Phương
React là thư viện javascript để xây dựng ứng dụng frontend và được phát triển bởi Facebook. Ưu điểm là tăng khả năng trải nghiệm của người dùng, Facebook được làm hoàn toàn bằng React nên bạn có thể thấy khả năng ưu việt của nó.

Có thể bạn thích