Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Vượt Qua Trầm Cảm | Bài 10: Giải Quyết Các Vấn Đề

10.0 / 3 đánh giá
Thể loại: Học, Tổng Hợp
Giáo viên: Th.s Lã Linh Nga
Trầm cảm không phải là một nỗi buồn, cũng không phải có thể dễ dàng vượt qua chỉ bằng câu nói ''có gì đâu mà buồn, vui lên đi''. Bạn cần tìm cách tự vượt qua trầm cảm trước khi ''sát thủ vô hình'' này nhấn chìm cuộc sống của bạn.

Có thể bạn thích