Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Chúng Tôi Gặp Nhau Trong Thực Tế Ảo - We Met In Virtual Reality

10.0 / 1 đánh giá
Thể loại: HBO GO, Tài liệu
Đạo diễn: Joe Hunting
Bộ phim tài liệu khai thác chủ đề thực tại ảo, nơi mỗi người có thể thoát khỏi thực tại và sống như những gì họ mong muốn thông qua một nhân dạng ảo.
Tags:

Có thể bạn thích