Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Kích Hoạt Khả Năng Tương Tác Và Suy Nghĩ Nhạy Bén Cho Trẻ | Bài 1: Biểu Hiện Của Trẻ Thông Minh Tương Tác Và Lợi Ích Của Thông Minh Tương Tác

7.6 / 63 đánh giá
Thể loại: Học, Nuôi dạy con
Giáo viên: Nguyễn Minh Đức
Khóa học giúp phụ huynh hiểu được thế nào là trí thông minh tương tác và các phương pháp kích hoạt trí thông minh tương tác cho trẻ.

Có thể bạn thích