Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Tiếng Anh Cambridge Cho Trẻ - Cấp Độ Pre-Starter | Unit 5 - Lesson 9: New Friends

7.9 / 272 đánh giá
Thể loại: Học, Tiếng Anh
Giáo viên: Kyna Kids
Sản xuất: Kynaforkids
Khóa học giới thiệu đến các em những bài nói và biết tiếng Anh hàng ngày, là một cách tuyệt vời để các em tự tin và cải thiện khả năng tiếng Anh của mình.

Có thể bạn thích