Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Đọc Và Phát Âm Tiếng Anh Chuẩn Theo Phương Pháp Phonics | [Unit 39] Bài 72: Rh

8.0 / 144 đánh giá
Thể loại: Học, Tiếng Anh
Giáo viên: Kyna Kids
Sản xuất: Kynaforkids
Khóa học là phương pháp giúp trẻ chuẩn bị tốt hơn và được rèn luyện khả năng đọc và phát âm tiếng anh, giúp phát triển vượt trội khả năng của trẻ từ 3 - 12 tuổi.

Có thể bạn thích