Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:40
  Tại Sao động Vật Lại Thế?
  Tập 23
 • 01:05
  Tại Sao động Vật Lại Thế?
  Tập 24
 • 01:35
  Những Loài Vật Phi Thường
  Tập 3
 • 02:30
  Những Sinh Vật đáng Yêu Nhất Nước Mỹ (phần 5)
  Tập 2
 • 03:25
  Quỷ Núi (phần 2)
  Tập 18
 • 04:20
  Amanda đến Giải Cứu
  Tập 7
 • • LIVE
  Nhật Ký Của Thợ Săn Cá Sấu (Phần 5 - Tập 7)
 • 06:15
  Giải Cứu Giống Loài: Khỉ Đột Bên Bờ Tuyệt Chủng
  Giải Cứu Giống Loài: Khỉ Đột Bên Bờ Tuyệt Chủng
 • 07:15
  Những Sinh Vật Đáng Yêu Nhất Nước Mỹ (Phần 5 - Tập 2)
  Những Sinh Vật Đáng Yêu Nhất Nước Mỹ (Phần 5 - Tập 2)
 • 08:10
  Chuồng Động Vật (Phần 2 - Tập 5)
  Chuồng Động Vật (Phần 2 - Tập 5)
 • 09:05
  Tại Sao Động Vật Lại Thế (Tập 23)
  Tại Sao Động Vật Lại Thế (Tập 23)
 • 09:30
  Tại Sao Động Vật Lại Thế (Tập 24)
  Tại Sao Động Vật Lại Thế (Tập 24)
 • 10:00
  Những Loài Vật Phi Thường (Tập 3)
  Những Loài Vật Phi Thường (Tập 3)
 • 10:55
  Amanda Đến Giải Cứu (Tập 7)
  Amanda Đến Giải Cứu (Tập 7)
 • 11:50
  Nhật Ký Của Thợ Săn Cá Sấu (Phần 5 - Tập 7)
  Nhật Ký Của Thợ Săn Cá Sấu (Phần 5 - Tập 7)
 • 12:45
  Chuồng Động Vật (Phần 2 - Tập 5)
  Chuồng Động Vật (Phần 2 - Tập 5)
 • 13:40
  Tại Sao Động Vật Lại Thế (Tập 23)
  Tại Sao Động Vật Lại Thế (Tập 23)
 • 14:05
  Tại Sao Động Vật Lại Thế (Tập 24)
  Tại Sao Động Vật Lại Thế (Tập 24)
 • 14:35
  Những Loài Vật Phi Thường (Tập 3)
  Những Loài Vật Phi Thường (Tập 3)
 • 15:30
  Thu Hồi Động Vật Hoang Dã (Tập 1)
  Thu Hồi Động Vật Hoang Dã (Tập 1)
 • 16:25
  Quỷ Núi (Phần 2 - Tập 19)
  Quỷ Núi (Phần 2 - Tập 19)
 • 17:20
  Những Sinh Vật Đáng Yêu Nhất Nước Mỹ (Phần 5 - Tập 4)
  Những Sinh Vật Đáng Yêu Nhất Nước Mỹ (Phần 5 - Tập 4)
 • 18:15
  Amanda Đến Giải Cứu (Tập 8)
  Amanda Đến Giải Cứu (Tập 8)
 • 19:10
  Nhật Ký Của Thợ Săn Cá Sấu (Phần 5 - Tập 8)
  Nhật Ký Của Thợ Săn Cá Sấu (Phần 5 - Tập 8)
 • 20:05
  Nature's Strangest Mysteries: Solved
  Tập 21
 • 20:30
  Nature's Strangest Mysteries: Solved
  Tập 22
 • 21:00
  Cuộc Chiến Cá Voi: Bờ Biển Của Cướp (Tập 1)
  Cuộc Chiến Cá Voi: Bờ Biển Của Cướp (Tập 1)
 • 21:55
  Động Vật Có Vảy (Tập 7)
  Động Vật Có Vảy (Tập 7)
 • 22:50
  Quỷ Núi (Phần 2 - Tập 19)
  Quỷ Núi (Phần 2 - Tập 19)
 • 23:45
  Nature's Strangest Mysteries: Solved
  Tập 21

Animal Planet Nhật Ký Của Thợ Săn Cá Sấu (Phần 5 - Tập 7)

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật