Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Biến Mất Hay Tồn Tại: Cá Mập Alaska
  Biến Mất Hay Tồn Tại: Cá Mập Alaska
 • 01:00
  Bắc Mỹ (Phần 1 - Tập 5)
  Bắc Mỹ (Phần 1 - Tập 5)
 • 02:00
  Chúa Ơi, Đó Là Nhà Irwin! (Phần 2 - Tập 12)
  Chúa Ơi, Đó Là Nhà Irwin! (Phần 2 - Tập 12)
 • 03:00
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Phần 4 - Tập 12)
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Phần 4 - Tập 12)
 • • LIVE
  Chúa Ơi, Đó Là Nhà Irwin! (Phần 2 - Tập 11)
 • 05:00
  Đi Tìm Quái Vật (Phần 1 - Tập 7)
  Đi Tìm Quái Vật (Phần 1 - Tập 7)
 • 06:00
  Những Kẻ Xâm Lấn (Phần 1)
  Tập 2
 • 07:00
  Bắc Mỹ (Phần 1 - Tập 4)
  Bắc Mỹ (Phần 1 - Tập 4)
 • 08:00
  Biến Mất Hay Tồn Tại: Cá Mập Alaska
  Biến Mất Hay Tồn Tại: Cá Mập Alaska
 • 09:00
  Đi Tìm Quái Vật (Phần 1 - Tập 7)
  Đi Tìm Quái Vật (Phần 1 - Tập 7)
 • 10:00
  Bắc Mỹ (Phần 1 - Tập 5)
  Bắc Mỹ (Phần 1 - Tập 5)
 • 11:00
  Thế Giới Dưới Nước Của Komodo (Phần 1 - Tập 3)
  Thế Giới Dưới Nước Của Komodo (Phần 1 - Tập 3)
 • 12:00
  Trăn Ăn Thịt Người Ở Sulawesi
 • 13:00
  Cuộc Đua Vũ Trang Của Động Vật (Phần 1 - Tập 3)
  Cuộc Đua Vũ Trang Của Động Vật (Phần 1 - Tập 3)
 • 14:00
  Costa Rica Hoang Dã
  Costa Rica Hoang Dã
 • 15:00
  Những Kẻ Xâm Lấn (Phần 1)
  Tập 3
 • 16:00
  Hang Ổ Của Cá Mập Trắng
  Hang Ổ Của Cá Mập Trắng
 • 17:00
  Những Câu Chuyện Về Loài Mèo Lớn (Phần 1 - Tập 3)
  Những Câu Chuyện Về Loài Mèo Lớn (Phần 1 - Tập 3)
 • 18:00
  Mỹ Latinh Hoang Dã (Tập 4)
  Mỹ Latinh Hoang Dã (Tập 4)
 • 19:00
  Bắc Mỹ (Phần 1 - Tập 6)
  Bắc Mỹ (Phần 1 - Tập 6)
 • 20:00
  Những Thợ Săn Đêm Ở Châu Phi
  Những Thợ Săn Đêm Ở Châu Phi
 • 21:00
  Quá Dễ Thương (Tập 1)
  Quá Dễ Thương (Tập 1)
 • 22:00
  Những Câu Chuyện Về Loài Mèo Lớn (Phần 1 - Tập 4)
  Những Câu Chuyện Về Loài Mèo Lớn (Phần 1 - Tập 4)
 • 23:00
  Costa Rica Hoang Dã
  Costa Rica Hoang Dã

Animal Planet Chúa Ơi, Đó Là Nhà Irwin! (Phần 2 - Tập 11)

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật