Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Nhân Chứng Hiện Tượng Siêu Nhiên (Phần 4)
  Tập 11
 • 01:25
  Bia Đỡ Đạn (Phần 2)
  Tập 3
 • 02:20
  Lính Mới (Phần 2)
  Tập 6
 • 03:15
  Danh Sách Đen (Phần 7)
  Tập 4
 • 04:10
  Nhân Chứng Hiện Tượng Siêu Nhiên (Phần 4)
  Tập 11
 • 05:05
  Bia Đỡ Đạn (Phần 2)
  Tập 3
 • 06:00
  Lính Mới (Phần 2)
  Tập 6
 • 06:50
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 10)
  Tập 16
 • 07:40
  Danh Sách Đen (Phần 7)
  Tập 3
 • 08:25
  Bia Đỡ Đạn (Phần 2)
  Tập 4
 • 09:20
  Nữ Ngoại Trưởng (Phần 6)
  Tập 1
 • 10:10
  Lính Mới (Phần 2)
  Tập 6
 • 11:00
  Alex Rider (Phần 1)
  Tập 4
 • 11:55
  Danh Sách Đen (Phần 7)
  Tập 3
 • 12:45
  Nữ Ngoại Trưởng (Phần 6)
  Tập 1
 • 13:35
  Bia Đỡ Đạn (Phần 2)
  Tập 4
 • 14:30
  Alex Rider (Phần 1)
  Tập 4
 • 15:25
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 10)
  Tập 16
 • 16:20
  Lính Mới (Phần 2)
  Tập 6
 • 17:15
  Nữ Ngoại Trưởng (Phần 6)
  Tập 2
 • • LIVE
  Biệt Đội Seal (Phần 4)
 • 19:00
  Tìm Kiếm Tài Năng Nước Mỹ (Phần 13)
  Tập 17
 • 20:50
  Người Tập Sự: One Championship
  Tập 6
 • 21:45
  Cảnh Sát Chicago (Phần 8)
  Tập 14
 • 22:40
  Biệt Đội Seal (Phần 4)
  Tập 12
 • 23:35
  Cảnh Sát Chicago (Phần 8)
  Tập 14

AXN Biệt Đội Seal (Phần 4) - Tập 8

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật