Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:45
  Cục điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (phần 8)
  Tập 8
 • 01:40
  Chiến Binh Ninja Mỹ: Ninja đối đầu
  Tập 10
 • 02:35
  Tư Duy Tội Phạm: Hành Vi đáng Ngờ
  Tập 2
 • 03:25
  Macgyver (phần 2)
  Tập 4
 • 04:15
  Hình ảnh Chộp được Qua Máy Quay, Người Dẫn: Nick Cannon (phần 3)
  Tập 3
 • 05:10
  Bí Danh (phần 3)
  Tập 13
 • 06:00
  Macgyver (phần 2)
  Tập 5
 • 06:50
  Tư Duy Tội Phạm: Hành Vi đáng Ngờ
  Tập 3
 • 07:40
  Chiến Binh Ninja Mỹ: Ninja Đối Đầu (Tập 10)
  Chiến Binh Ninja Mỹ: Ninja Đối Đầu (Tập 10)
 • 08:30
  Chiến Binh Ninja Mỹ: Ninja Đối Đầu (Tập 11)
  Chiến Binh Ninja Mỹ: Ninja Đối Đầu (Tập 11)
 • 09:25
  Macgyver (Phần 2 - Tập 5)
  Macgyver (Phần 2 - Tập 5)
 • 10:20
  Bị Tóm Trên Máy Quay Với Nick Cannon (Phần 3 - Tập 3)
  Bị Tóm Trên Máy Quay Với Nick Cannon (Phần 3 - Tập 3)
 • 11:15
  Bí Danh (Phần 3 - Tập 14)
  Bí Danh (Phần 3 - Tập 14)
 • 12:05
  Tư Duy Tội Phạm: Hành Vi Đáng Ngờ (Tập 3)
  Tư Duy Tội Phạm: Hành Vi Đáng Ngờ (Tập 3)
 • 13:00
  Quantico (Phần 2 - Tập 17)
  Quantico (Phần 2 - Tập 17)
 • 13:55
  Chiến Binh Ninja Mỹ: Ninja Đối Đầu (Tập 11)
  Chiến Binh Ninja Mỹ: Ninja Đối Đầu (Tập 11)
 • 14:50
  Bí Danh (Phần 3 - Tập 14)
  Bí Danh (Phần 3 - Tập 14)
 • 15:45
  Macgyver (Phần 2 - Tập 5)
  Macgyver (Phần 2 - Tập 5)
 • 16:40
  Tư Duy Tội Phạm: Hành Vi Đáng Ngờ (Tập 3)
  Tư Duy Tội Phạm: Hành Vi Đáng Ngờ (Tập 3)
 • 17:30
  Quantico (Phần 2 - Tập 17)
  Quantico (Phần 2 - Tập 17)
 • 18:20
  Biệt Đội Seal (Phần 2 - Tập 8)
  Biệt Đội Seal (Phần 2 - Tập 8)
 • 19:15
  Bị Tóm Trên Máy Quay Với Nick Cannon (Phần 3 - Tập 4)
  Bị Tóm Trên Máy Quay Với Nick Cannon (Phần 3 - Tập 4)
 • • LIVE
  Tư Duy Tội Phạm: Bên Ngoài Biên Giới (Phần 1 - Tập 7)
 • 21:05
  Tư Duy Tội Phạm: Bên Ngoài Biên Giới (Phần 1 - Tập 8)
  Tư Duy Tội Phạm: Bên Ngoài Biên Giới (Phần 1 - Tập 8)
 • 22:00
  Macgyver (Phần 3 - Tập 13)
  Macgyver (Phần 3 - Tập 13)
 • 22:55
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 9 - Tập 13)
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 9 - Tập 13)
 • 23:50
  Tư Duy Tội Phạm: Bên Ngoài Biên Giới (Phần 1 - Tập 7)
  Tư Duy Tội Phạm: Bên Ngoài Biên Giới (Phần 1 - Tập 7)

AXN Tư Duy Tội Phạm: Bên Ngoài Biên Giới (Phần 1 - Tập 7)

Báo lỗi
Yêu thích

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật