Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:40
  Đội Điều Tra Hiện Trường (Phần 13)
  Tập 6
 • 01:35
  Biệt Đội Seal (Phần 4)
  Tập 16
 • 02:25
  Danh Sách Đen (Phần 9)
  Tập 1
 • • LIVE
  Alex Rider (Phần 1)
 • 04:10
  Cú Ngã (Phần 8)
  Tập 20
 • 05:05
  Đội Điều Tra Hiện Trường (Phần 13)
  Tập 6
 • 06:00
  Danh Sách Đen (Phần 9)
  Tập 1
 • 06:45
  Cú Ngã (Phần 8)
  Tập 20
 • 07:40
  Alex Rider (Phần 1)
  Tập 8
 • 08:30
  Đội Điều Tra Hiện Trường (Phần 13)
  Tập 7
 • 09:15
  Biệt Đội Seal (Phần 4)
  Tập 16
 • 10:05
  Người Nhện: Bước Vào Vũ Trụ Nhện (Tập 1)
  Người Nhện: Bước Vào Vũ Trụ Nhện (Tập 1)
 • 12:10
  Cú Ngã (Phần 8)
  Tập 20
 • 13:00
  Alex Rider (Phần 1 - Tập 8)
  Alex Rider (Phần 1 - Tập 8)
 • 13:50
  Biệt Đội Seal (Phần 4 - Tập 16)
  Biệt Đội Seal (Phần 4 - Tập 16)
 • 14:40
  Đội Điều Tra Hiện Trường (Phần 13 - Tập 7)
  Đội Điều Tra Hiện Trường (Phần 13 - Tập 7)
 • 15:30
  Cú Ngã (Phần 8)
  Tập 20
 • 16:20
  Alex Rider (Phần 1 - Tập 8)
  Alex Rider (Phần 1 - Tập 8)
 • 17:10
  Chính Đạo (Phần 1 - Tập 1)
  Chính Đạo (Phần 1 - Tập 1)
 • 18:05
  Chiến Binh Ninja Mỹ Nhí (Phần 1)
  Tập 8
 • 19:00
  Danh Sách Đen (Phần 9 - Tâp 2)
  Danh Sách Đen (Phần 9 - Tâp 2)
 • 19:50
  Những Môn Thể Thao Kỳ Lạ (Phần 16)
  Tập 9
 • 20:20
  Những Môn Thể Thao Kỳ Lạ (Phần 16)
  Tập 10
 • 20:50
  Y Tá (Phần 2 - Tập 7)
  Y Tá (Phần 2 - Tập 7)
 • 21:45
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Vegas (Phần 2 - Tập 2)
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Vegas (Phần 2 - Tập 2)
 • 22:40
  Biệt Đội Săn Ma: Chuyển Kiếp (Tập 1)
  Biệt Đội Săn Ma: Chuyển Kiếp (Tập 1)

AXN Alex Rider (Phần 1) - Tập 8

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật