Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 10)
  Tập 17
 • 01:25
  Biệt Đội Seal (Phần 4)
  Tập 5
 • 02:20
  Chiến Binh Ninja Mỹ Nhí (Phần 1)
  Tập 7
 • 03:15
  Macgyver (Phần 5)
  Tập 8
 • 04:10
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 10)
  Tập 17
 • 05:05
  Biệt Đội Seal (Phần 4)
  Tập 5
 • 06:00
  Cưỡng Đoạt (Phần 2 - Tập 9)
  TAKEN (SEASON 2)
  Cưỡng Đoạt (Phần 2 - Tập 9)
 • 06:45
  Vùng Đất Âm Nhạc (Phần 1)
  Tập 6
 • 07:30
  Biệt Đội Tinh Nhuệ L.a. (Phần 2 - Tập 2)
  Biệt Đội Tinh Nhuệ L.a. (Phần 2 - Tập 2)
 • 08:20
  Biệt Đội Seal (Phần 4 - Tập 6)
  Biệt Đội Seal (Phần 4 - Tập 6)
 • 09:10
  Chiến Binh Ninja Mỹ: Ninja Đối Đầu (Tập 16)
  Chiến Binh Ninja Mỹ: Ninja Đối Đầu (Tập 16)
 • 10:05
  Cưỡng Đoạt (Phần 2 - Tập 9)
  TAKEN (SEASON 2)
  Cưỡng Đoạt (Phần 2 - Tập 9)
 • 10:55
  Người Thay Thế (Phần 1 - Tập 8)
  Người Thay Thế (Phần 1 - Tập 8)
 • 11:50
  Cú Ngã (Phần 8)
  Tập 6
 • 12:45
  Chiến Binh Ninja Mỹ: Ninja Đối Đầu (Tập 16)
  Chiến Binh Ninja Mỹ: Ninja Đối Đầu (Tập 16)
 • 13:40
  Biệt Đội Seal (Phần 4 - Tập 6)
  Biệt Đội Seal (Phần 4 - Tập 6)
 • 14:35
  Vùng Đất Âm Nhạc (Phần 1)
  Tập 6
 • 15:25
  Biệt Đội Tinh Nhuệ L.a. (Phần 2 - Tập 2)
  Biệt Đội Tinh Nhuệ L.a. (Phần 2 - Tập 2)
 • • LIVE
  Cưỡng Đoạt (Phần 2 - Tập 9)
 • 17:10
  Cảnh Sát Chicago (Phần 6 - Tập 1)
  Cảnh Sát Chicago (Phần 6 - Tập 1)
 • 18:05
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Los Angeles (Phần 12 - Tập 4)
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Los Angeles (Phần 12 - Tập 4)
 • 19:00
  Chiến Binh Ninja Mỹ Nhí (Phần 1 - Tập 8)
  Chiến Binh Ninja Mỹ Nhí (Phần 1 - Tập 8)
 • 19:55
  Bia Đỡ Đạn (Phần 1 - Tập 3)
  Bia Đỡ Đạn (Phần 1 - Tập 3)
 • 20:50
  Macgyver (Phần 5 - Tập 9)
  Macgyver (Phần 5 - Tập 9)
 • 21:45
  Y Tá (Phần 1)
  Tập 9
 • 22:40
  Cưỡng Đoạt (Phần 2 - Tập 10)
  TAKEN (SEASON 2)
  Cưỡng Đoạt (Phần 2 - Tập 10)
 • 23:35
  Y Tá (Phần 1)
  Tập 9

AXN Cưỡng Đoạt (Phần 2 - Tập 9) - TAKEN (SEASON 2)

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật