Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Gameshow: Biệt Đội Xả Xì Trét (28T)
  Tập 8,9
 • 01:00
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 17,18)
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 17,18)
 • 02:00
  Khoa Học Diệu Kỳ (26 T)
  Tập 19
 • 02:30
  Ca Nhạc Bolero
  Tập 23
 • 03:00
  Gameshow: Tỏ Tình Hoàn Mỹ (48T)
  Tập 39
 • 04:00
  Khám Phá Thế Giới_Mẹ Thiên Nhiên Nổi Giận P2 (13T)
  Tập 8
 • 04:30
  Khám Phá Thế Giới_Congo Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã (2T)
  Tập 1
 • 05:00
  Ca Nhạc Bolero
  Tập 24
 • 06:00
  Gameshow: Tỏ Tình Hoàn Mỹ (48T)
  Tập 39
 • 07:00
  Màu Cát (Tập 33)
  Màu Cát (Tập 33)
 • 07:40
  Ca Nhạc/Nhạc Phim
  Tập 199
 • 08:00
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 27,28)
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 27,28)
 • 09:00
  30 Chưa Phải Là Hết (Tập 8)
  30 Chưa Phải Là Hết (Tập 8)
 • 09:40
  Ca Nhạc/Nhạc Phim
  Tập 199
 • • LIVE
  Mặt Trời Khuyết (Tập 2)
 • 10:40
  Ca Nhạc/Nhạc Phim
  Tập 199
 • 11:00
  Khoa Học Diệu Kỳ (26T)
  Tập 14
 • 11:10
  Ca Nhạc Bolero
  Tập 24
 • 12:00
  Không Cần Soái Ca (Tập 17)
  Không Cần Soái Ca (Tập 17)
 • 13:00
  Phim Hàn: Thư Sinh Bóng Đêm (37T)
  Tập 23
 • 13:40
  Ca Nhạc/Nhạc Phim
  Tập 199
 • 14:00
  Ca Nhạc Bolero
  Tập 9
 • 15:00
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 13,14)
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 13,14)
 • 16:00
  Phim Thái: Thâm Kế Độc Tình (28T)
  Tập 21
 • 16:40
  Ca Nhạc/Nhạc Phim
  Tập 199
 • 17:00
  Gameshow: Biệt Đội Xả Xì Trét (28T)
  Tập 26,27
 • 18:00
  30 Chưa Phải Là Hết (Tập 16)
  30 Chưa Phải Là Hết (Tập 16)
 • 19:00
  Phim Hàn: Thư Sinh Bóng Đêm (37T)
  Tập 27
 • 20:00
  Phim Thái: Thâm Kế Độc Tình (28T)
  Tập 26
 • 21:00
  Mặt Trời Khuyết (Tập 23)
  Mặt Trời Khuyết (Tập 23)
 • 22:00
  Không Cần Soái Ca (Tập 16)
  Không Cần Soái Ca (Tập 16)
 • 22:40
  Giải Mã
  Tập 6-P2
 • 23:00
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 6)
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 6)
 • 23:30
  Khám Phá Thế Giới_Mẹ Thiên Nhiên Nổi Giận P2 (13T)
  Tập 8

ON Echannel
Mặt Trời Khuyết (Tập 2)

10:00
19/04/2024
Báo lỗi