Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:35
  Những Tài Xế Xe Tải Xuất Sắc (phần 3)
  Tập 7
 • 01:25
  Những Bí Mật Cuối Cùng Của Houdini
  Tập 3
 • 02:15
  Tìm Vàng (Phần 9 - Tập 20)
  Tìm Vàng (Phần 9 - Tập 20)
 • 03:30
  Cách Thức Chế Tạo (phần 14)
  Tập 23
 • 03:55
  Những Bậc Thầy Làm Nhà Trên Cây (Phần 4 - Tập 2)
  Những Bậc Thầy Làm Nhà Trên Cây (Phần 4 - Tập 2)
 • 04:45
  Nhanh Và ồn ào (phần 2)
  Tập 1
 • 05:35
  Thủy Quái (Phần 9 - Tập 1)
  Thủy Quái (Phần 9 - Tập 1)
 • 06:35
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 12 - Tập 19)
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 12 - Tập 19)
 • 07:00
  Cách Thức Chế Tạo (phần 14)
  Tập 23
 • 07:25
  Những Bậc Thầy Làm Nhà Trên Cây (Phần 4 - Tập 2)
  Những Bậc Thầy Làm Nhà Trên Cây (Phần 4 - Tập 2)
 • • LIVE
  Nhanh Và Ồn Ào (Phần 2 - Tập 1)
 • 09:05
  Thủy Quái (Phần 9 - Tập 2)
  Thủy Quái (Phần 9 - Tập 2)
 • 09:55
  Họ Làm Như Thế Nào? (phần 12)
  Tập 19
 • 10:20
  Cách Thức Chế Tạo (phần 14)
  Tập 23
 • 10:45
  Những Bậc Thầy Làm Nhà Trên Cây (phần 4)
  Tập 2
 • 11:35
  Nhanh Và ồn ào (phần 2)
  Tập 1
 • 12:25
  Thủy Quái (Phần 9 - Tập 2)
  Thủy Quái (Phần 9 - Tập 2)
 • 13:15
  Những Tài Xế Xe Tải Xuất Sắc (phần 3)
  Tập 7
 • 14:05
  Những Bí Mật Cuối Cùng Của Houdini
  Tập 3
 • 14:55
  Tìm Vàng (Phần 9 - Tập 20)
  Tìm Vàng (Phần 9 - Tập 20)
 • 15:45
  Nhanh Và Ồn Ào (Phần 2 - Tập 1)
  Nhanh Và Ồn Ào (Phần 2 - Tập 1)
 • 16:35
  Những Cuộc Nói Chuyện độc địa: Những Lời Tự Thú Rợn Người
  Tập 1
 • 17:25
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 11 - Tập 20)
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 11 - Tập 20)
 • 17:50
  Cách Thức Chế Tạo (phần 14)
  Tập 24
 • 18:15
  Những Bậc Thầy Làm Nhà Trên Cây (Phần 4 - Tập 3)
  Những Bậc Thầy Làm Nhà Trên Cây (Phần 4 - Tập 3)
 • 19:10
  Nhanh Và Ồn Ào (Phần 2 - Tập 2)
  Nhanh Và Ồn Ào (Phần 2 - Tập 2)
 • 20:05
  Thủy Quái (Phần 9 - Tập 2)
  Thủy Quái (Phần 9 - Tập 2)
 • 21:00
  Bị Bỏ Rơi Cùng Ed Stafford (Tập 8)
  Bị Bỏ Rơi Cùng Ed Stafford (Tập 8)
 • 21:55
  Biên Giới Borneo
  Tập 9
 • 22:20
  Biên Giới Borneo
  Tập 10
 • 22:50
  Con Người Nơi Hoang Dã (Tập 5)
  Con Người Nơi Hoang Dã (Tập 5)
 • 23:45
  Những Cuộc Nói Chuyện độc địa: Những Lời Tự Thú Rợn Người
  Tập 2

Discovery Channel Nhanh Và Ồn Ào (Phần 2 - Tập 1)

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật