Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:35
  Tìm Vàng
  Golden Acres
 • 01:25
  Những Người Rừng Alaska
  The Alaskan Code
 • 02:15
  Nhóm Chế Tạo Xe Diesel
  Drop The Auction Hammer
 • 03:55
  Tìm Vàng
  Leave No Gold Behind
 • 04:45
  Bí Ẩn Ở Trang Trại Ếch Mù
  What's Inside The Box?
 • 05:35
  Hồ Sơ Bí Ẩn Của Nasa
  Curse Of The Full Moon
 • 06:35
  Hành Trình Khám Phá
  Corsica's Nazi Treasure
 • 07:25
  Tìm Vàng: Khu Mỏ Bỏ Hoang Của Dave Turin
  Fortune Favors The Bold
 • 08:15
  Chuyến Săn Bão Táp: Người Viking Trở Lại
  For King And Country
 • 09:05
  Người Đầu Tiên Thoát Thân Dẫn Chương Trình: Ed Stafford
  Turkana
 • 09:55
  Hành Trình Khám Phá Bí Ẩn
  The Ozark Howler
 • 10:45
  Những Tội Ác Gây Bão Mạng
  Surprise Attacks
 • 11:10
  Những Tội Ác Gây Bão Mạng
  Child Snatchers
 • 11:35
  Chuyến Săn Bão Táp
  Port Of Last Resort
 • 12:25
  Chuyến Săn Bão Táp
  Life On The Line
 • 13:15
  Chuyến Săn Bão Táp
  Life On The Rail
 • 14:05
  Chuyến Săn Bão Táp
  Curse Of St Paul Island
 • 14:55
  Chuyến Săn Bão Táp
  Measure Of The Man
 • 15:45
  Con Người Đối Mặt Tự Nhiên
  Alaska
 • 16:35
  Con Người Đối Mặt Tự Nhiên
  The Inside Story
 • 17:25
  Con Người Đối Mặt Tự Nhiên
  Pacific Island
 • • LIVE
  Nhóm Chế Tạo Xe Diesel
 • 20:05
  Người Đầu Tiên Thoát Thân
  Ed Vs Hakim Isler
 • 21:00
  Những Nhà Buôn Ô Tô Đại Tài
  Episode 8
 • 21:55
  Chuyến Săn Bão Táp: Người Viking Trở Lại
  For King And Country
 • 22:50
  Hành Trình Khám Phá: Tập Đặc Biệt
  Expedition Unknown: Further Off The Rails!
 • 23:45
  Chuyến Săn Bão Táp
  Time And Tide Wait For No Man

Discovery Channel
Nhóm Chế Tạo Xe Diesel - Drop The Auction Hammer

18:15
02/04/2023
Báo lỗi