Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:35
  Những Công Việc Bẩn (Phần 6)
  Tập 4
 • 01:25
  Người Đầu Tiên Thoát Thân Dẫn Chương Trình: Ed Stafford
  Tập 5
 • 02:15
  Thám Hiểm Cùng Steve Backshall
  Tập 10
 • 03:05
  Những Phát Hiện Kỳ Thú
  Tập 7
 • 03:55
  Cách Thức Chế Tạo? (Phần 13)
  Tập 21
 • • LIVE
  Cách Thức Chế Tạo? (Phần 13)
 • 04:45
  Tìm Vàng (Phần 11)
  Tập 9
 • 05:35
  Tìm Vàng (Phần 8)
  Tập 3
 • 06:35
  Cách Thức Chế Tạo? (Phần 13)
  Tập 13
 • 07:00
  Cách Thức Chế Tạo? (Phần 13)
  Tập 14
 • 07:25
  Thánh Kinh Sinh Tồn (Phần 1)
  Tập 6
 • 08:15
  Tìm Vàng (Phần 11)
  Tập 9
 • 09:05
  Những Công Việc Bẩn (Phần 6)
  Tập 4
 • 09:55
  Người Đầu Tiên Thoát Thân Dẫn Chương Trình: Ed Stafford
  Tập 5
 • 10:45
  Cách Thức Chế Tạo? (Phần 13)
  Tập 23
 • 11:10
  Cách Thức Chế Tạo? (Phần 13)
  Tập 24
 • 11:35
  Thánh Kinh Sinh Tồn (Phần 1)
  Tập 6
 • 12:25
  Tìm Vàng (Phần 11)
  Tập 9
 • 13:15
  Hành Trình Khám Phá (Phần 1)
  Tập 11
 • 14:05
  Hành Trình Khám Phá Bí Ẩn (Phần 2)
  Tập 1
 • 14:55
  Cuộc Chiến Bào Ngư (Phần 2)
  Tập 2
 • 15:45
  Chuyến Săn Bão Táp: Huyết Thống (Phần 2)
  Tập 7
 • 16:35
  Chuyến Săn Bão Táp: Huyết Thống (Phần 2)
  Tập 8
 • 17:25
  Chuyến Săn Bão Táp: Huyết Thống (Phần 2)
  Tập 9
 • 18:15
  Tìm Vàng (Phần 11)
  Tập 11
 • 19:10
  Nhóm Chế Tạo Xe Diesel (Phần 2)
  Tập 12
 • 20:05
  Hành Trình Khám Phá (Phần 1)
  Tập 12
 • 21:00
  Hành Trình Khám Phá: Megalodon
  Tập 1
 • 21:55
  Hành Trình Khám Phá Bí Ẩn (Phần 2)
  Tập 2
 • 22:50
  Cuộc Chiến Bào Ngư (Phần 2)
  Tập 3
 • 23:45
  Nhóm Chế Tạo Xe Diesel (Phần 2)
  Tập 12

Discovery Channel Tìm Vàng (Phần 11) - Tập 9

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật