Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:35
  Tỷ Phú Ngầm (Phần 2)
  Tập 4
 • 01:25
  Tỷ Phú Ngầm
  Tập 4
 • 02:15
  Những Người Rừng Alaska (Phần 5)
  Tập 2
 • 03:05
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 6)
  Tập 9
 • 03:30
  Cách Thức Chế Tạo (Phần 12)
  Tập 23
 • 03:55
  Sống Chết Cùng Đam Mê Câu Cá
  Tập 9
 • 04:45
  Tìm Vàng (Phần 3)
  Tập 7
 • 05:35
  Tỷ Phú Ngầm
  Tập 4
 • 06:35
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 6)
  Tập 10
 • 07:00
  Cách Thức Chế Tạo (Phần 12)
  Tập 23
 • 07:25
  Sống Chết Cùng Đam Mê Câu Cá
  Tập 9
 • 08:15
  Đi Tìm Tiền Triệu Của Escobar (Phần 2)
 • 09:05
  Chuyến Săn Bão Táp (Phần 16)
  Tập 22
 • 09:55
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 6)
  Tập 10
 • 10:20
  Cách Thức Chế Tạo (Phần 12)
  Tập 24
 • 10:45
  Vươn Tới Bầu Trời
 • 11:35
  Đi Tìm Tiền Triệu Của Escobar (Phần 2)
 • 12:25
  Chuyến Săn Bão Táp (Phần 16)
  Tập 22
 • 13:15
  Tỷ Phú Ngầm (Phần 2)
  Tập 4
 • 14:05
  Tỷ Phú Ngầm
  Tập 4
 • 14:55
  Những Người Rừng Alaska (Phần 5)
  Tập 2
 • 15:45
  Tìm Vàng: Con Đường Của Parker
  Tập 4
 • 16:35
  Người Đầu Tiên Thoát Thân$0 Dẫn Chương Trình: Ed Stafford
  Tập 1
 • 17:25
  Người Đầu Tiên Thoát Thân$0 Dẫn Chương Trình: Ed Stafford
  Tập 2
 • 18:15
  Đi Tìm Tiền Triệu Của Escobar (Phần 2)
 • 19:10
  Chuyến Săn Bão Táp (Phần 16)
  Tập 22
 • 20:05
  Kho Báu Của Cooper
  Tập 2
 • 21:00
  Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 16)
  Tập 10
 • 21:55
  Công Việc Trong Mơ$0 Dẫn Chương Trình: Chris Hoy
  Tập 1
 • • LIVE
  Pin Khủng
 • 22:50
  Xe Độ Của Kindig (Phần 4)
  Tập 4
 • 23:45
  Chuyến Săn Bão Táp (Phần 16)
  Tập 22

Discovery Channel Pin Khủng - Tập 1

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật