Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:40
  Trải Nghiệm Cuộc Sống Hoang Dã Cùng Bear Grylls
  Tập 4
 • 01:35
  Khám Phá Hoang đảo Cùng Bear Grylls (phần 5)
  Tập 1
 • 02:30
  Tiền đồn Cuối Cùng
  Tập 5
 • 03:25
  Tìm Vàng (phần 2)
  Tập 5
 • 04:20
  Con Người đối Mặt Tự Nhiên (phần 3)
  Tập 1
 • 05:15
  Bạn đã được Cảnh Báo (phần 6)
  Tập 2
 • 06:15
  Tìm Vàng (phần 2)
  Tập 5
 • 07:15
  Con Người đối Mặt Tự Nhiên (phần 3)
  Tập 1
 • 08:10
  Bạn đã được Cảnh Báo (phần 6)
  Tập 3
 • 09:05
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 13)
  Tập 5
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 13)
 • 09:30
  Cách Thức Chế Tạo (Phần 15)
  Tập 13
  Cách Thức Chế Tạo (Phần 15)
 • 10:00
  Tìm Vàng (Phần 2)
  Tập 5
  Tìm Vàng (Phần 2)
 • 10:55
  Con Người đối Mặt Tự Nhiên (phần 3)
  Tập 1
 • 11:50
  Bạn đã được Cảnh Báo (phần 6)
  Tập 3
 • 12:45
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 13)
  Tập 5
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 13)
 • 13:10
  Cách Thức Chế Tạo (phần 15)
  Tập 13
 • 13:40
  Tìm Vàng (Phần 2)
  Tập 5
  Tìm Vàng (Phần 2)
 • 14:35
  Trải Nghiệm Cuộc Sống Hoang Dã Cùng Bear Grylls
  Tập 4
 • 15:30
  Khám Phá Hoang Đảo Cùng Bear Grylls (Phần 5)
  Tập 1
  Khám Phá Hoang Đảo Cùng Bear Grylls (Phần 5)
 • 16:25
  Tiền đồn Cuối Cùng
  Tập 5
 • 17:20
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 13)
  Tập 6
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 13)
 • 17:45
  Cách Thức Chế Tạo (Phần 15)
  Tập 14
  Cách Thức Chế Tạo (Phần 15)
 • 18:15
  Tìm Vàng (Phần 2)
  Tập 6
  Tìm Vàng (Phần 2)
 • 19:10
  Cuộc Chiến Bào Ngư (phần 4)
  Tập 3
 • 20:05
  Bạn đã được Cảnh Báo (phần 6)
  Tập 3
 • • LIVE
  Bạn đã được Cảnh Báo (phần 6)
 • 21:55
  Lối Thoát Cho Tương Lai Cùng James Woods
  Tập 1
 • 22:50
  Tốp 5 Thế Giới (phần 2)
  Tập 1
 • 23:45
  Giết Người Vì Tình Nhân (phần 2)
  Tập 12

Discovery Channel Bạn đã được Cảnh Báo (phần 6) - Tập 1

Báo lỗi
Yêu thích

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật