Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:35
  Thủy Quái (phần 9)
  Tập 1
 • 01:25
  Những Vị Chúa Tể Của Thiên Nhiên Hoang Dã
  Tập 3
 • 02:15
  Trần Trụi Và Sợ Hãi Xl (phần 3)
  Tập 6
 • 03:05
  Họ Làm Như Thế Nào? (phần 11)
  Tập 20
 • 03:30
  Cách Thức Chế Tạo? (phần 13)
  Tập 6
 • 03:55
  Những Bậc Thầy Làm Nhà Trên Cây( Phần 2)
  Tập 5
 • 04:45
  Con Người Nơi Hoang Dã (phần 2)
  Tập 2
 • 05:35
  Người đầu Tiên Thoát Thân Dẫn Chương Trình: Ed Stafford
  Tập 2
 • 06:35
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 11 - Tập 20)
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 11 - Tập 20)
 • 07:00
  Cách Thức Chế Tạo? (phần 13)
  Tập 6
 • 07:25
  Những Bậc Thầy Làm Nhà Trên Cây (Phần 2 - Tập 5)
  Những Bậc Thầy Làm Nhà Trên Cây (Phần 2 - Tập 5)
 • 08:15
  Con Người Nơi Hoang Dã (Phần 2 - Tập 2)
  Con Người Nơi Hoang Dã (Phần 2 - Tập 2)
 • 09:05
  Người Đầu Tiên Thoát Thân - Dẫn Chương Trình: Ed Stafford (Tập 3)
  Người Đầu Tiên Thoát Thân - Dẫn Chương Trình: Ed Stafford (Tập 3)
 • 09:55
  Họ Làm Như Thế Nào? (phần 11)
  Tập 20
 • 10:20
  Cách Thức Chế Tạo? (phần 13)
  Tập 6
 • 10:45
  Những Bậc Thầy Làm Nhà Trên Cây( Phần 2)
  Tập 5
 • 11:35
  Con Người Nơi Hoang Dã (phần 2)
  Tập 2
 • 12:25
  Người đầu Tiên Thoát Thân Dẫn Chương Trình: Ed Stafford
  Tập 3
 • 13:15
  Thủy Quái (Phần 9 - Tập 1)
  Thủy Quái (Phần 9 - Tập 1)
 • 14:05
  Những Vị Chúa Tể Của Thiên Nhiên Hoang Dã
  Tập 3
 • 14:55
  Trần Trụi Và Sợ Hãi Xl (phần 3)
  Tập 6
 • 15:45
  Con Người Nơi Hoang Dã (phần 2)
  Tập 2
 • 16:35
  Giết Người Vì Tình Nhân (phần 2)
  Tập 9
 • 17:25
  Họ Làm Như Thế Nào? (phần 12)
  Tập 1
 • 17:50
  Cách Thức Chế Tạo? (phần 13)
  Tập 7
 • 18:15
  Những Bậc Thầy Làm Nhà Trên Cây (Phần 2 - Tập 6)
  Những Bậc Thầy Làm Nhà Trên Cây (Phần 2 - Tập 6)
 • 19:10
  Con Người Nơi Hoang Dã (Phần 2 - Tập 3)
  Con Người Nơi Hoang Dã (Phần 2 - Tập 3)
 • 20:05
  Người Đầu Tiên Thoát Thân - Dẫn Chương Trình: Ed Stafford (Tập 3)
  Người Đầu Tiên Thoát Thân - Dẫn Chương Trình: Ed Stafford (Tập 3)
 • 21:00
  Bạn đã được Cảnh Báo (phần 5)
  Tập 15
 • 21:55
  Đội Khám Phá Bí Ẩn Nhí (Tập 4)
  Đội Khám Phá Bí Ẩn Nhí (Tập 4)
 • 22:50
  Cơ Thể Kỳ Lạ (phần 6)
  Tập 2
 • 23:45
  Giết Người Vì Tình Nhân (phần 2)
  Tập 10

Discovery Channel Giết Người Vì Tình Nhân (phần 2) - Tập 9

Báo lỗi
Yêu thích

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật