Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:35
  Hành Trình Khám Phá (Phần 5 - Tập 3)
  Hành Trình Khám Phá (Phần 5 - Tập 3)
 • 01:25
  Hãy Sống Sót! (Tập 7)
  Hãy Sống Sót! (Tập 7)
 • 02:15
  Anthony Bourdain: Những Góc Khuất (Phần 11 - Tập 7)
  Anthony Bourdain: Những Góc Khuất (Phần 11 - Tập 7)
 • 03:05
  Những Nhà Buôn ô Tô (phần 15)
  Tập 3
 • 03:55
  Xe độ Thủ Công
  Tập 5
 • 04:45
  Khôi Phục Xưởng Sửa Chữa ô Tô
  Tập 11
 • 05:35
  đội Phục Chế Xe Hiếm Lạ
  Tập 5
 • 06:35
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 14 - Tập 6)
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 14 - Tập 6)
 • 07:00
  Cách Thức Chế Tạo? (phần 13)
  Tập 17
 • 07:25
  Những Bậc Thầy Làm Nhà Trên Cây (Phần 7 - Tập 7)
  Những Bậc Thầy Làm Nhà Trên Cây (Phần 7 - Tập 7)
 • 08:15
  Nhanh Và Ồn Ào (Phần 3 - Tập 17)
  Nhanh Và Ồn Ào (Phần 3 - Tập 17)
 • • LIVE
  Những Vị Chúa Tể Của Thiên Nhiên Hoang Dã
 • 09:55
  Họ Làm Như Thế Nào? (phần 14)
  Tập 6
 • 10:20
  Cách Thức Chế Tạo? (phần 13)
  Tập 17
 • 10:45
  Những Bậc Thầy Làm Nhà Trên Cây (phần 7)
  Tập 7
 • 11:35
  Nhanh Và ồn ào (phần 3)
  Tập 17
 • 12:25
  Những Vị Chúa Tể Của Thiên Nhiên Hoang Dã
  Tập 1
 • 13:15
  Làm Chậm Thời Gian (phần 2)
  Tập 3
 • 14:05
  Hãy Sống Sót! (Tập 7)
  Hãy Sống Sót! (Tập 7)
 • 14:55
  Giết Người Hàng Loạt
  Tập 7
 • 15:45
  Nhanh Và Ồn Ào (Phần 3 - Tập 17)
  Nhanh Và Ồn Ào (Phần 3 - Tập 17)
 • 16:35
  Mất Tích (phần 7)
  Tập 7
 • 17:25
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 14 - Tập 7)
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 14 - Tập 7)
 • 17:50
  Cách Thức Chế Tạo? (phần 13)
  Tập 19
 • 18:15
  Những Bậc Thầy Làm Nhà Trên Cây (Phần 7 - Tập 8)
  Những Bậc Thầy Làm Nhà Trên Cây (Phần 7 - Tập 8)
 • 19:10
  Nhanh Và Ồn Ào (Phần 3 - Tập 18)
  Nhanh Và Ồn Ào (Phần 3 - Tập 18)
 • 20:05
  Những Vị Chúa Tể Của Thiên Nhiên Hoang Dã
  Tập 1
 • 21:00
  Tìm Vàng: Dòng Nước Bạc (Phần 2 - Tập 4)
  Tìm Vàng: Dòng Nước Bạc (Phần 2 - Tập 4)
 • 21:55
  Cuộc Chiến Bào Ngư (phần 5)
  Tập 2
 • 22:50
  Huyền Thoại Kho Vàng Do Cá Sấu Canh Giữ (Tập 8)
  Huyền Thoại Kho Vàng Do Cá Sấu Canh Giữ (Tập 8)
 • 23:45
  Mất Tích (phần 7)
  Tập 8

Discovery Channel Những Vị Chúa Tể Của Thiên Nhiên Hoang Dã - Tập 1

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật