Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 01:35
  Nhóm Chế Tạo Xe Diesel
  Tập 5
 • • LIVE
  Xe Độ Của Kindig
 • 03:25
  Bát Đại Kiện Tướng Trên Đường Đua Thô
  Tập 6
 • 04:20
  Xây Nhà Nơi Hoang Vu
  Tập 6
 • 05:10
  Tìm Vàng
  Tập 19
 • 06:00
  Xây Nhà Nơi Hoang Vu
  Tập 2
 • 07:00
  Người Đẹp Và Mỹ Thực
  Tập 1
 • 07:25
  Máy Quay Bắt Cận
  Tập 3
 • 07:50
  Tìm Vàng
  Tập 14
 • 08:40
  Bát Đại Kiện Tướng Trên Đường Đua Thô
  Tập 6
 • 09:30
  Xe Độ Của Kindig
  Tập 19
 • 10:20
  Xây Nhà Nơi Hoang Vu
  Tập 7
 • 11:10
  Người Đẹp Và Mỹ Thực
  Tập 1
 • 11:35
  Máy Quay Bắt Cận
  Tập 3
 • 12:00
  Tìm Vàng
  Tập 19
 • 12:50
  Lọt Vào Ống Kính!
  Tập 6
 • 13:15
  Lọt Vào Ống Kính!
  Tập 7
 • 13:40
  Hành Trình Tìm Ma
  Tập 5
 • 14:35
  Tìm Vàng
  Tập 11
 • 15:30
  Đặc Vụ Điều Tra Liên Bang
  Tập 4
 • 16:25
  Thanh Tra Mỹ - Dẫn Chương Trình: Trung Úy Joe Kenda
  Tập 9
 • 17:20
  Trường Hợp Kỳ Lạ Về Natalia Grace
  Tập 4
 • 18:15
  Tìm Vàng
  Tập 20
 • 19:10
  Lực Lượng Biên Phòng Tây Ban Nha
  Tập 10
 • 19:35
  Lực Lượng Biên Phòng Tây Ban Nha
  Tập 11
 • 20:05
  Tìm Vàng
  Tập 12
 • 21:00
  Lọt Vào Ống Kính!
  Tập 8
 • 21:30
  Lọt Vào Ống Kính!
  Tập 9
 • 21:55
  Đối Đầu Với Taylor Swift
  Tập 0
 • 22:50
  Hành Trình Tìm Ma
  Tập 6
 • 23:45
  Lực Lượng Biên Phòng Tây Ban Nha
  Tập 10

Discovery Channel
Xe Độ Của Kindig - Tập 19

02:30
24/05/2024
Báo lỗi