Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:35
  Nhanh Và Ồn Ào (Phần 6 - Tập 1)
  Nhanh Và Ồn Ào (Phần 6 - Tập 1)
 • 01:25
  Máy Quay Phim Gắn Trên Người
  Tập 7
 • 02:15
  Anthony Bourdain: Những Góc Khuất (Phần 12 - Tập 2)
  Anthony Bourdain: Những Góc Khuất (Phần 12 - Tập 2)
 • 03:05
  Aaron Cần Việc Làm
  Tập 13
 • 03:55
  Nhanh Và Ồn Ào (Phần 6 - Tập 1)
  Nhanh Và Ồn Ào (Phần 6 - Tập 1)
 • 04:45
  Khôi Phục Xưởng Sửa Chữa ô Tô
  Tập 19
 • 06:35
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 11 - Tập 13)
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 11 - Tập 13)
 • 07:00
  Cách Thức Chế Tạo (phần 15)
  Tập 15
 • 07:25
  Những Vị Chúa Tể Của Thiên Nhiên Hoang Dã (Tập 5)
  Những Vị Chúa Tể Của Thiên Nhiên Hoang Dã (Tập 5)
 • 08:15
  Những Nhà Buôn ô Tô (phần 10)
  Tập 3
 • 09:05
  Hành Trình Khám Phá (Phần 5 - Tập 1)
  Hành Trình Khám Phá (Phần 5 - Tập 1)
 • 09:55
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 11 - Tập 13)
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 11 - Tập 13)
 • 10:20
  Cách Thức Chế Tạo (phần 15)
  Tập 15
 • 10:45
  Những Vị Chúa Tể Của Thiên Nhiên Hoang Dã (Tập 5)
  Những Vị Chúa Tể Của Thiên Nhiên Hoang Dã (Tập 5)
 • 11:35
  Những Nhà Buôn ô Tô (phần 10)
  Tập 3
 • 12:25
  Hành Trình Khám Phá (Phần 5 - Tập 1)
  Hành Trình Khám Phá (Phần 5 - Tập 1)
 • 13:15
  Không Ngủ Thì Không Sợ Bỏ Sót
  Tập 7
 • • LIVE
  Máy Quay Phim Gắn Trên Người
 • 14:55
  Mất Tích (phần 7)
  Tập 8
 • 15:45
  Những Nhà Buôn ô Tô (phần 10)
  Tập 3
 • 16:35
  Các Cuộc điều Tra Của Tạp Chí Con Người
  Tập 5
 • 17:25
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 11 - Tập 14)
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 11 - Tập 14)
 • 17:50
  Cách Thức Chế Tạo (phần 15)
  Tập 16
 • 18:15
  Những Vị Chúa Tể Của Thiên Nhiên Hoang Dã (Tập 6)
  Những Vị Chúa Tể Của Thiên Nhiên Hoang Dã (Tập 6)
 • 19:10
  Những Nhà Buôn ô Tô (phần 10)
  Tập 4
 • 20:05
  Hành Trình Khám Phá (Phần 5 - Tập 1)
  Hành Trình Khám Phá (Phần 5 - Tập 1)
 • 21:00
  Tìm Vàng: Dòng Nước Bạc (Phần 2 - Tập 2)
  Tìm Vàng: Dòng Nước Bạc (Phần 2 - Tập 2)
 • 21:55
  Sống Chết Cùng đam Mê Câu Cá
  Tập 7
 • 22:50
  Chuyến Săn Bão Táp (phần 15)
  Tập 1

Discovery Channel Máy Quay Phim Gắn Trên Người - Tập 7

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật