Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:35
  Người Đầu Tiên Thoát Thân Dẫn Chương Trình: Ed Stafford
  Thailand
 • 01:25
  Tỷ Phú Ngầm
  Episode 8
 • 02:15
  Tìm Vàng Ở Biển Bering (Phần 8)
  Battle Plan
 • 03:05
  Sự Thật Về Việc Đáp Xuống Mặt Trăng
  Nasa Nazi Conspiracy
 • 03:55
  Chuyến Săn Bão Táp (Phần 15)
  Curse Of The Russian Line
 • 04:45
  Những Bậc Thầy Làm Nhà Trên Cây (Phần 4)
  Ultimate Treehouses 4
 • 05:35
  Người Đầu Tiên Thoát Thân Dẫn Chương Trình: Ed Stafford
  Thailand
 • 06:35
  Chuyến Săn Bão Táp (Phần 15)
  Curse Of The Russian Line
 • 07:25
  Khám Phá Xác Ướp
  Stolen Fortune Of The Pirate Mummy
 • 08:15
  Đi Tìm Tiền Triệu Của Escobar (Phần 2 - Tập 3)
  Đi Tìm Tiền Triệu Của Escobar (Phần 2 - Tập 3)
 • 09:05
  Các Tay Đua Xe Tải Lội Bùn Cự Phách
  The Dirty 7 Vs. Florida
 • 09:55
  Nhanh Và Ồn Ào (Phần 5)
  Tune It Up
 • • LIVE
  Thám Hiểm Cùng Steve Backshall
 • 11:35
  Tỷ Phú Ngầm
  Episode 8
 • 12:25
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 16 - Tập 1)
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 16 - Tập 1)
 • 12:50
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 16)
  Episode 2
 • 13:15
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 16)
  Episode 4
 • 13:40
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 16)
  Episode 3
 • 14:05
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 16)
  Episode 6
 • 14:30
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 16)
  Episode 5
 • 14:55
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 16)
  Episode 8
 • 15:20
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 16)
  Episode 7
 • 15:45
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 16)
  Episode 10
 • 16:10
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 16 - Tập 9)
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 16 - Tập 9)
 • 16:35
  Sự Thật Về Việc Đáp Xuống Mặt Trăng
  Nasa Nazi Conspiracy
 • 17:25
  Chuyến Săn Bão Táp (Phần 15)
  Curse Of The Russian Line
 • 18:15
  Người Đầu Tiên Thoát ThânDẫn Chương Trình: Ed Stafford
  Người Đầu Tiên Thoát ThânDẫn Chương Trình: Ed Stafford
 • 19:10
  Thám Hiểm Cùng Steve Backshall
  Thám Hiểm Cùng Steve Backshall
 • 20:05
  Trí Tưởng Tượng
  China Dream/ Dreamers
 • 20:30
  Trí Tưởng Tượng
  Heritage
 • 21:00
  Khám Phá Xác Ướp
  Stolen Fortune Of The Pirate Mummy
 • 21:55
  Sự Thật Về Việc Đáp Xuống Mặt Trăng
  Nasa Nazi Conspiracy
 • 22:50
  Thám Hiểm Cùng Steve Backshall
  Lost World
 • 23:45
  Người Đầu Tiên Thoát Thân Dẫn Chương Trình: Ed Stafford
  Thailand

Discovery Channel

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật