Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:35
  Săn Người Với Joel Lambert
  Tập 4
 • 01:25
  Bị Bỏ Rơi Cùng Ed Stafford (phần 2)
  Tập 2
 • 02:15
  Thử Thách Tuyệt đỉnh Dành Cho Ninja
  Tập 1
 • 03:05
  Cách Thức Chế Tạo (phần 13)
  Tập 1
 • 03:30
  Cách Thức Chế Tạo (phần 11)
  Tập 13
 • 03:55
  Thủy Quái (phần 8)
  Tập 5
 • 04:45
  Bear Grylls: điểm Giới Hạn
  Tập 6
 • 05:35
  Sang Số Người Dẫn: Aaron Kaufman
  Tập 8
 • 06:35
  Cách Thức Chế Tạo (phần 13)
  Tập 1
 • 07:00
  Cách Thức Chế Tạo (phần 11)
  Tập 13
 • 07:25
  Thủy Quái (Phần 8 - Tập 5)
  Thủy Quái (Phần 8 - Tập 5)
 • 08:15
  Bear Grylls: Điểm Giới Hạn (Tập 6)
  Bear Grylls: Điểm Giới Hạn (Tập 6)
 • 09:05
  Sang Số Người Dẫn: Aaron Kaufman (Tập 9)
  Sang Số Người Dẫn: Aaron Kaufman (Tập 9)
 • 09:55
  Cách Thức Chế Tạo (phần 13)
  Tập 1
 • 10:20
  Cách Thức Chế Tạo (phần 11)
  Tập 13
 • • LIVE
  Thủy Quái (Phần 8 - Tập 5)
 • 11:35
  Bear Grylls: Điểm Giới Hạn (Tập 6)
  Bear Grylls: Điểm Giới Hạn (Tập 6)
 • 12:25
  Sang Số Người Dẫn: Aaron Kaufman (Tập 9)
  Sang Số Người Dẫn: Aaron Kaufman (Tập 9)
 • 13:15
  Săn Người Với Joel Lambert (Tập 4)
  Săn Người Với Joel Lambert (Tập 4)
 • 14:05
  Bị Bỏ Rơi Cùng Ed Stafford (Phần 2 - Tập 2)
  Bị Bỏ Rơi Cùng Ed Stafford (Phần 2 - Tập 2)
 • 14:55
  Thử Thách Tuyệt đỉnh Dành Cho Ninja
  Tập 1
 • 15:45
  Bear Grylls: Điểm Giới Hạn (Tập 6)
  Bear Grylls: Điểm Giới Hạn (Tập 6)
 • 16:35
  Nghi Can Không Ngờ: Ác Ý (Phần 9 - Tập 5)
  Nghi Can Không Ngờ: Ác Ý (Phần 9 - Tập 5)
 • 17:25
  Cách Thức Chế Tạo (phần 13)
  Tập 15
 • 17:50
  Cách Thức Chế Tạo (phần 11)
  Tập 14
 • 18:15
  Thủy Quái (Phần 8 - Tập 6)
  Thủy Quái (Phần 8 - Tập 6)
 • 19:10
  Trải Nghiệm Cuộc Sống Hoang Dã Cùng Bear Grylls (Phần 3 - Tập 1)
  Trải Nghiệm Cuộc Sống Hoang Dã Cùng Bear Grylls (Phần 3 - Tập 1)
 • 20:05
  Sang Số Người Dẫn: Aaron Kaufman (Tập 9)
  Sang Số Người Dẫn: Aaron Kaufman (Tập 9)
 • 21:00
  Cách Thức Chế Tạo… Mọi Thứ
  Tập 6
 • 21:25
  Những Kẻ Khùng điều Khiển Trí Não
  Tập 6
 • 21:55
  Khai Phá Vũ Trụ (Phần 3 - Tập 10)
  Khai Phá Vũ Trụ (Phần 3 - Tập 10)
 • 22:50
  Những Sai Sót Kĩ Thuật Khó Tin: đã Sửa Xong
  Tập 1
 • 23:45
  Nghi Can Không Ngờ: ác ý (phần 9)
  Tập 5

Discovery Channel Thủy Quái (Phần 8 - Tập 5)

Báo lỗi
Yêu thích

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật