Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:35
  Những Bí Ẩn Nơi Sâu Thẳm
  Tập 1
 • 01:25
  Đội Khám Phá Bí Ẩn (Phần 11)
  Tập 6
 • 02:15
  Tốp 5 Sinh Tồn
  Tập 5
 • 02:40
  Tốp 5 Sinh Tồn
  Tập 6
 • 03:05
  Aaron Cần Việc Làm
  Tập 15
 • 03:55
  Những Ông Hoàng Ô Tô
  Tập 2
 • 04:45
  Các Tay Đua Xe Tải Lội Bùn Cự Phách
  Tập 9
 • 05:35
  Aaron Cần Việc Làm
  Tập 15
 • 06:35
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 15)
  Tập 10
 • 07:00
  Cách Thức Chế Tạo (Phần 11)
  Tập 23
 • 07:25
  Con Người Đối Mặt Tự Nhiên
  Tập 1
 • 08:15
  Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 12)
  Tập 1
 • 09:05
  Người Đầu Tiên Thoát Thân$0 Dẫn Chương Trình: Ed Stafford (Phần 2)
  Tập 1
 • 09:55
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 15)
  Tập 10
 • 10:20
  Cách Thức Chế Tạo (Phần 11)
  Tập 23
 • 10:45
  Con Người Đối Mặt Tự Nhiên
  Tập 1
 • 11:35
  Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 12)
  Tập 1
 • 12:25
  Người Đầu Tiên Thoát Thân$0 Dẫn Chương Trình: Ed Stafford (Phần 2)
  Tập 1
 • • LIVE
  Cơ Thể Kỳ Lạ (Phần 6)
 • 14:05
  Những Bậc Thầy Làm Nhà Trên Cây (Phần 4)
  Tập 7
 • 14:55
  Những Cuộc Nói Chuyện Độc Địa: Những Lời Tự Thú Rợn Người
  Tập 7
 • 15:45
  Tìm Vàng: Dòng Nước Bạc
  Tập 4
 • 16:35
  Tìm Vàng: Dòng Nước Bạc
  Tập 5
 • 17:25
  Tìm Vàng: Dòng Nước Bạc
  Tập 6
 • 18:15
  Con Người Đối Mặt Tự Nhiên
  Tập 2
 • 19:10
  Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 12)
  Tập 2
 • 20:05
  Người Đầu Tiên Thoát Thân$0 Dẫn Chương Trình: Ed Stafford (Phần 2)
  Tập 1
 • 21:00
  Rob Riggle: Nhà Điều Tra Toàn Cầu
  Tập 5
 • 21:55
  Anthony Bourdain: Những Góc Khuất (Phần 9)
  Tập 2
 • 22:50
  Tìm Vàng (Phần 10)
  Tập 15
 • 23:45
  Người Đầu Tiên Thoát Thân$0 Dẫn Chương Trình: Ed Stafford (Phần 2)
  Tập 1

Discovery Channel Cơ Thể Kỳ Lạ (Phần 6) - Tập 9

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật