Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:40
  Những Thợ Xây Nhà Trên Cây
  Tập 13
 • 01:35
  Hành Trình Khám Phá Bí Ẩn
  Tập 9
 • • LIVE
  Hành Trình Khám Phá
 • 03:25
  Hành Trình Khám Phá: Tập Đặc Biệt
 • 04:20
  Tìm Vàng
  Tập 3
 • 05:10
  Tìm Vàng
  Tập 14
 • 06:00
  Tìm Vàng
  Tập 19
 • 07:00
  Nhà Hoffman Đi Tìm Vàng
  Tập 5
 • 07:50
  Tìm Vàng
  Tập 10
 • 08:40
  Hành Trình Khám Phá
  Tập 4
 • 09:30
  Hành Trình Khám Phá Bí Ẩn
  Tập 9
 • 10:20
  Tìm Vàng
  Tập 4
 • 11:10
  Nhà Hoffman Đi Tìm Vàng
  Tập 5
 • 12:00
  Tìm Vàng
  Tập 14
 • 12:50
  Tìm Vàng Ở Biển Bering (Tập 10)
  Tìm Vàng Ở Biển Bering (Tập 10)
 • 14:35
  Quái Xế Thoát Thân
  Tập 4
 • 15:30
  Đi Tìm Nơi Trú Ẩn Của Phát Xít
 • 17:20
  100 Năm Warner Bros.
  Tập 2
 • 18:15
  Tìm Vàng
  Tập 16
 • 19:10
  Trung Nguyen Legend: Cà Phê Triết Đạo
 • 20:05
  Những Chiếc Xe Mơ Ước Của Downey
  Tập 1
 • 21:00
  Những Chiếc Xe Mơ Ước Của Downey
  Tập 4
 • 21:55
  Những Nhà Buôn Ô Tô
  Tập 4
 • 22:50
  Quái Xế Thoát Thân
  Tập 5
 • 23:45
  Tìm Vàng Ở Biển Bering (Tập 11)
  Tìm Vàng Ở Biển Bering (Tập 11)

Discovery Channel
Hành Trình Khám Phá - Tập 4

02:30
30/11/2023
Báo lỗi