Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:04
  Những Đột Phá Trong Lịch Sử Mô Tô
  Tập 5
 • • LIVE
  Xưởng Xe Mơ Ước Của Shorty
 • 01:39
  Xe Độ Của Chad
  Tập 11
 • 02:23
  Hồi Sinh Đống Sắt
  Tập 1
 • 03:12
  Những Chiếc Ô Tô Nhanh Nhất Miền Nam
  Tập 4
 • 04:01
  Mức Giá Gây Sốc
  Tập 10
 • 04:47
  Chuyến Đi Hoành Tráng (Phần 2)
  Tập 3
 • 05:10
  Chuyến Đi Hoành Tráng (Phần 2)
  Tập 4
 • 05:34
  Xưởng Xe Toàn Nữ
  Tập 14
 • 06:00
  Độ Xe
  Tập 5
 • 06:48
  Sửa Chữa Ô Tô
  Tập 6
 • 07:13
  Sửa Chữa Ô Tô
  Tập 7
 • 07:38
  Độ Xe Đi Đường
  Tập 15
 • 08:23
  Độ Xe
  Tập 5
 • 09:12
  Khai Thác Gỗ Trong Đầm Lầy
  Tập 13
 • 10:01
  Xe Quý Từ Bãi Phế Liệu
  Tập 5
 • 10:24
  Sửa Chữa Ô Tô
  Tập 8
 • 10:49
  Hồi Sinh Đống Sắt
  Tập 1
 • 11:38
  Đội Bay Alaska
  Tập 3
 • 12:23
  Độ Xe Cùng Finnegan
  Tập 6
 • 13:10
  Độ Xe Đi Đường
  Tập 15
 • 13:56
  Độ Xe
  Tập 5
 • 14:45
  Khai Thác Gỗ Trong Đầm Lầy
  Tập 13
 • 15:30
  Xe Quý Từ Bãi Phế Liệu
  Tập 5
 • 15:53
  Sửa Chữa Ô Tô
  Tập 8
 • 16:18
  Hồi Sinh Đống Sắt
  Tập 1
 • 17:07
  Đội Bay Alaska
  Tập 3
 • 17:53
  Đại Tu
  Tập 1
 • 18:39
  Độ Xe Đi Đường
  Tập 16
 • 19:25
  Độ Xe
  Tập 6
 • 20:14
  Aaron Cần Việc Làm (Phần 1)
  Tập 13
 • 21:00
  Xưởng Xe Toàn Nữ
  Tập 15
 • 21:21
  Xưởng Xe Toàn Nữ
  Tập 16
 • 21:45
  Kim Loại Texas
  Tập 4
 • 22:34
  Những Chiếc Ô Tô Nhanh Nhất Miền Nam
  Tập 5
 • 23:23
  Đại Tu
  Tập 1

Dmax
Xưởng Xe Mơ Ước Của Shorty - Tập 2

00:49
15/04/2024
Báo lỗi