Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Con Yêu Ơi Đừng Sợ (100)
  Tập 05
 • 00:10
  Nhảy Cùng Bibi (90)
  Tập 35
 • 00:30
  Những Điều Tử Tế (46)
  Tập 27
 • 00:40
  Tiểu Phẩm On Kid (16)
  Tập 01
 • 00:50
  Tâm Lý Học Đường (30)
  Tập 01
 • 01:20
  Nhảy Cùng Bibi (90)
  Tập 36
 • 01:40
  Con Yêu Ơi Đừng Sợ (100)
  Tập 04
 • 01:50
  Những Điều Tử Tế (46)
  Tập 26
 • 02:00
  Tiểu Phẩm On Kid (16)
  Tập 16
 • 02:10
  Nhảy Cùng Bibi (90)
  Tập 35
 • 02:30
  Lsn
  Trộm Đồ Là Xấu
 • 02:40
  Kns
  Hãy Luôn Là Một Vị Khách Lịch Sự Nhé
 • 02:50
  Con Yêu Ơi Đừng Sợ (100)
  Tập 05
 • 03:00
  Nhảy Cùng Bibi (90)
  Tập 36
 • 03:20
  Tiểu Phẩm On Kid (16)
  Tập 01
 • 03:30
  Kns
  Hãy Để Rác Đúng Nơi Quy Định
 • 03:40
  Những Điều Tử Tế (46)
  Tập 27
 • 03:50
  Con Yêu Ơi Đừng Sợ (100)
  Tập 04
 • 04:00
  Nhảy Cùng Bibi (90)
  Tập 35
 • 04:20
  Lsn
  Đừng Làm Ồn Nơi Công Cộng Nhé
 • 04:30
  Nhảy Cùng Bibi (90)
  Tập 36
 • 04:50
  Những Điều Tử Tế (46)
  Tập 26
 • 05:00
  Con Yêu Ơi Đừng Sợ (100)
  Tập 05
 • 05:10
  Nhảy Cùng Bibi (90)
  Tập 35
 • • LIVE
  Tâm Lý Học Đường (30)
 • 06:00
  Bộ Tứ Siêu Đẳng
  P1
 • 06:25
  Hulk Và Đặc Vụ S.M.A.S.H
  P2
 • 06:55
  Biệt Đội Nữ Anh Hùng Dc
  P1
 • 07:20
  Ninja Rùa Đột Biến
  P4
 • 07:50
  Chuyện Nhà Loud
  P3
 • 08:15
  Nhảy Cùng Bibi (90)
  Tập 36
 • 08:35
  Lsn
  Trộm Đồ Là Xấu
 • 08:45
  Kns
  Hãy Luôn Là Một Vị Khách Lịch Sự Nhé
 • 08:55
  Tiểu Phẩm On Kid (16)
  Tập 01
 • 09:05
  Những Điều Tử Tế (46)
  Tập 26
 • 09:15
  Nhảy Cùng Bibi (90)
  Tập 35
 • 09:35
  Lsn
  Đừng Làm Ồn Nơi Công Cộng Nhé
 • 09:45
  Kns
  Hãy Để Rác Đúng Nơi Quy Định
 • 09:55
  Nhảy Cùng Bibi (90)
  Tập 36
 • 10:15
  Tiểu Phẩm On Kid (16)
  Tập 16
 • 10:25
  Những Điều Tử Tế (46)
  Tập 25
 • 10:35
  Nhảy Cùng Bibi (90)
  Tập 35
 • 10:55
  Con Yêu Ơi Đừng Sợ (100)
  Tập 99
 • 11:05
  Tiểu Phẩm On Kid (16)
  Tập 01
 • 11:15
  Nhảy Cùng Bibi (90)
  Tập 36
 • 11:35
  Lsn
  Trộm Đồ Là Xấu
 • 11:45
  Kns
  Hãy Luôn Là Một Vị Khách Lịch Sự Nhé
 • 11:50
  Tiểu Phẩm On Kid (16)
  Tập 16
 • 12:00
  Nhảy Cùng Bibi (90)
  Tập 35
 • 12:20
  Lsn
  Đừng Làm Ồn Nơi Công Cộng Nhé
 • 12:30
  Những Điều Tử Tế (46)
  Tập 26
 • 12:35
  Con Yêu Ơi Đừng Sợ (100)
  Tập 99
 • 12:45
  Lsn
  Trộm Đồ Là Xấu
 • 12:55
  Kns
  Hãy Để Rác Đúng Nơi Quy Định
 • 13:05
  Những Điều Tử Tế (46)
  Tập 25
 • 13:15
  Chuyện Nhà Loud
  P3
 • 13:40
  Biệt Đội Nữ Anh Hùng Dc
  P1
 • 14:10
  Bộ Tứ Siêu Đẳng
  P1
 • 14:35
  Khách Sạn Huyền Bí
  P1
 • 15:05
  Khách Sạn Huyền Bí
  P1
 • 15:30
  Turbo Và Đội Đua Siêu Tốc
  P1
 • 16:00
  Turbo Và Đội Đua Siêu Tốc
  P2
 • 16:25
  Chuyện Nhà Loud
  P3
 • 16:55
  Chuyện Nhà Loud
  P3
 • 17:20
  Bộ Tứ Siêu Đẳng
  P1
 • 17:50
  Bộ Tứ Siêu Đẳng
  P2
 • 18:15
  Anh Hùng Hội Tụ
  P3
 • 18:45
  Biệt Đội Nữ Anh Hùng Dc
  P1
 • 19:10
  Học Viện Anh Hùng
  P2
 • 19:40
  Ninja Rùa Đột Biến
  P4
 • 20:05
  Ninja Rùa Đột Biến
  P4
 • 20:30
  Nhảy Cùng Bibi (90)
  Tập 37
 • 20:50
  Lsn
  Bao Nhiêu Tuổi Thì Mình Được Kết Hôn
 • 21:00
  Kns
  Hãy Giúp Đỡ Mọi Người Nhé
 • 21:10
  Tiểu Phẩm On Kid (16)
  Tập 02
 • 21:20
  Con Yêu Ơi Đừng Sợ (100)
  Tập 06
 • 21:30
  Những Điều Tử Tế (46)
  Tập 28
 • 21:40
  Nhảy Cùng Bibi (90)
  Tập 36
 • 22:00
  Lsn
  Đừng Làm Ồn Nơi Công Cộng Nhé
 • 22:10
  Kns
  Hãy Để Rác Đúng Nơi Quy Định
 • 22:20
  Tâm Lý Học Đường (30)
  Tập 03
 • 22:50
  Con Yêu Ơi Đừng Sợ (100)
  Tập 05
 • 23:00
  Tiểu Phẩm On Kid (16)
  Tập 01
 • 23:10
  Những Điều Tử Tế (46)
  Tập 27
 • 23:20
  Nhảy Cùng Bibi (90)
  Tập 37
 • 23:40
  Lsn
  Bao Nhiêu Tuổi Thì Mình Được Kết Hôn
 • 23:50
  Kns
  Hãy Giúp Đỡ Mọi Người Nhé

ON Kids
Tâm Lý Học Đường (30) - Tập 02

05:30
02/10/2023
Báo lỗi