Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:15
  The France 24 Interview
 • 00:30
  News
 • 00:45
  French Connections
 • 01:00
  News
 • 01:15
  Focus
 • 01:20
  Down To Earth
 • 01:30
  News
 • 01:45
  Encore!
 • 02:00
  News
 • 02:15
  Middle East Matters
 • 02:30
  News
 • 02:45
  The 51%
 • 03:00
  News
 • 03:15
  Reporters
 • 03:30
  News
 • 03:45
  Tech 24
 • 04:00
  News
 • 04:10
  Reporters
 • 04:30
  News
 • 04:40
  Middle East Matters
 • 04:52
  Fashion
 • 05:00
  News
 • 05:15
  French Connections
 • 05:21
  Fashion
 • 05:30
  News
 • 05:46
  Encore!
 • 06:00
  News
 • 06:15
  French Connections
 • 06:30
  News
 • 06:45
  Focus
 • 06:50
  Sports
 • 07:00
  News
 • 07:15
  France In Focus
 • 07:30
  News
 • 07:45
  Focus
 • 07:50
  Sports
 • 08:00
  News
 • 08:15
  The France 24 Interview
 • 08:30
  News
 • 08:45
  Focus
 • 08:50
  Sports
 • 09:00
  News
 • 09:15
  Reporters
 • 09:30
  News
 • 09:45
  Focus
 • 09:50
  Sports
 • 10:00
  News
 • 10:16
  The 51%
 • • LIVE
  News
 • 10:46
  Sports
 • 10:51
  Fashion
 • 11:00
  News
 • 11:10
  Talking Europe
 • 11:30
  News
 • 11:40
  Talking Europe
 • 13:00
  News
 • 13:15
  The France 24 Interview
 • 13:30
  News
 • 13:45
  French Connections
 • 13:51
  The Observers
 • 14:00
  News
 • 14:15
  Tech 24
 • 14:30
  News
 • 14:45
  Reporters
 • 15:00
  News
 • 15:10
  France In Focus
 • 15:22
  Down To Earth
 • 15:30
  News
 • 15:40
  Reporters
 • 16:00
  News
 • 16:15
  Access Asia
 • 16:30
  News
 • 16:45
  French Connections
 • 16:51
  You Are Here
 • 17:00
  News
 • 17:16
  Encore!
 • 17:30
  News
 • 17:45
  Middle East Matters
 • 18:00
  News
 • 18:15
  Reporters
 • 18:30
  News
 • 18:45
  French Connections
 • 19:00
  News
 • 19:15
  France In Focus
 • 19:30
  News
 • 19:45
  Tech 24
 • 20:00
  News
 • 20:15
  The 51%
 • 20:30
  News
 • 20:45
  French Connections
 • 20:51
  Down To Earth
 • 21:00
  News
 • 21:15
  Encore!
 • 21:30
  News
 • 21:45
  Tech 24
 • 22:00
  News
 • 22:15
  The France 24 Interview
 • 22:30
  News
 • 22:45
  You Are Here
 • 22:51
  Fashion
 • 23:00
  News
 • 23:15
  Reporters
 • 23:30
  News
 • 23:45
  The 51%

France 24 English News

Báo lỗi
Yêu thích

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật