Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Những Trò Chơi Tinh Nghịch Nhật Bản
  Tập 1
 • 00:45
  Những Trò Chơi Tinh Nghịch Nhật Bản
  Tập 2
 • 01:10
  Trung Hoa Hoang Dã Với Nidel Marven
  Tập 1
 • 02:00
  Bậc Thầy Về Rắn
  Tập 8
 • 02:50
  Cận Cảnh Trung Hoa (phần 2)
  Tập 7
 • 03:15
  Cận Cảnh Trung Hoa (phần 2)
  Tập 8
 • 03:40
  Những Bí ẩn Của Sông Mê Kông
  Tập 10
 • 04:30
  Người Ý Gốc Ấn (Tập 6)
  Người Ý Gốc Ấn (Tập 6)
 • 05:30
  đảo đười ươi (phần 2)
  Tập 11
 • 06:00
  Các đế Chế Bạc
  Tập 2
 • 06:50
  Những Thành Phố Bên Mép Nước (Tập 6)
  Những Thành Phố Bên Mép Nước (Tập 6)
 • 07:40
  Vòng Quanh Thế Giới (Phần 16 - Tập 7)
  Vòng Quanh Thế Giới (Phần 16 - Tập 7)
 • 08:31
  Bậc Thầy Về Rắn
  Tập 9
 • 09:20
  Những Trò Chơi Tinh Nghịch Nhật Bản
  Tập 1
 • 09:45
  Những Trò Chơi Tinh Nghịch Nhật Bản
  Tập 2
 • 10:10
  Trung Hoa Hoang Dã Với Nidel Marven
  Tập 1
 • 11:00
  Các đế Chế Bạc
  Tập 2
 • 11:50
  Những Thành Phố Bên Mép Nước (Tập 6)
  Những Thành Phố Bên Mép Nước (Tập 6)
 • 12:40
  Vòng Quanh Thế Giới (Phần 16 - Tập 7)
  Vòng Quanh Thế Giới (Phần 16 - Tập 7)
 • 13:31
  Bậc Thầy Về Rắn
  Tập 8
 • 14:20
  Cận Cảnh Trung Hoa (phần 2)
  Tập 7
 • 14:45
  Cận Cảnh Trung Hoa (phần 2)
  Tập 8
 • • LIVE
  Những Bí Ẩn Của Sông Mê Kông (Tập 10)
 • 16:00
  Bậc Thầy Về Rắn
  Tập 9
 • 16:50
  Những Trò Chơi Tinh Nghịch Nhật Bản
  Tập 1
 • 17:15
  Những Trò Chơi Tinh Nghịch Nhật Bản
  Tập 2
 • 17:40
  Trung Hoa Hoang Dã Với Nidel Marven
  Tập 1
 • 18:30
  Chuyến Du Ngoạn Châu Á Của Nadiya (Tập 2)
  Chuyến Du Ngoạn Châu Á Của Nadiya (Tập 2)
 • 19:20
  đội Quân Bị Lãng Quên Của Thế Giới
 • 20:10
  Chào Mừng đến…
  Tập 6
 • 21:00
  Maggie Beer Ở Nhật Bản
  Maggie Beer Ở Nhật Bản
 • 21:50
  Tái Hiện Hành Trình Của Marco Polo (Tập 1)
  Tái Hiện Hành Trình Của Marco Polo (Tập 1)
 • 22:40
  Chào Mừng đến…
  Tập 7
 • 23:30
  Maggie Beer Ở Nhật Bản
  Maggie Beer Ở Nhật Bản

Discovery Asia Những Bí Ẩn Của Sông Mê Kông (Tập 10)

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật