Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Nghệ Thuật Cuộc Sống Tại Nhật Bản
  Tập 2
 • 01:10
  Get Real (S17)
  Tập 2
 • 02:00
  Hành Trình Tâm Linh
  Tập 5
 • 02:50
  Vòng Quanh Thế Giới Bằng Tàu Hoả
  Tập 5
 • 03:40
  Get Real (S17)
  Tập 1
 • 04:30
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc
  Tập 6
 • 05:30
  Đảo Đười Ươi
  Tập 7
 • 06:00
  Điểm Đến Trung Quốc
  Tập 2
 • 06:50
  Ngừng Phát Thải
 • 07:40
  Bí Quyết Thành Công Của Trung Quốc (Phần 2)
  Tập 1
 • 08:30
  Hành Trình Tâm Linh
  Tập 1
 • 09:20
  Nghệ Thuật Cuộc Sống Tại Nhật Bản
  Tập 2
 • 10:10
  Get Real (S17)
  Tập 2
 • 11:00
  Điểm Đến Trung Quốc
  Tập 2
 • 11:50
  Ngừng Phát Thải
 • 12:40
  Bí Quyết Thành Công Của Trung Quốc (Phần 2)
  Tập 1
 • 13:30
  Hành Trình Tâm Linh
  Tập 5
 • 14:20
  Hành Trình Tâm Linh
  Tập 1
 • 15:10
  Vòng Quanh Thế Giới Bằng Tàu Hoả
  Tập 5
 • 16:00
  Nghệ Thuật Cuộc Sống Tại Nhật Bản
  Tập 2
 • 16:50
  Get Real (S17)
  Tập 1
 • • LIVE
  Get Real (S17)
 • 18:30
  Con Đường Tơ Lụa Mới: Đường Tới Nga
  Tập 4
 • 19:20
  Xây Dựng Lớn Hơn (Phần 4)
  Tập 2
 • 20:10
  Kỳ Quan Nhân Tạo (Phần 2)
  Tập 4
 • 21:00
  David Baddiel Trên Con Đường Tơ Lụa
  Tập 1
 • 21:50
  Xây Dựng Lớn Hơn (Phần 4)
  Tập 9
 • 22:40
  Kỳ Quan Nhân Tạo (Phần 2)
  Tập 5
 • 23:30
  David Baddiel Trên Con Đường Tơ Lụa
  Tập 1

Discovery Asia Get Real (S17) - Tập 2

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật