Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Bên Kia Làn Mây
 • 01:10
  Nhà Thờ Hồi Giáo Kế Bên
  Tập 14
 • 02:00
  Hoàng Hậu Michiko: Ngọn Cỏ Lau Kiên Cường
  Tập 5
 • • LIVE
  Bên Kia Làn Mây
 • 03:40
  Nghĩa Ô: Khu Chợ Lớn Nhất Thế Giới
  Tập 2
 • 04:30
  Bậc Thầy Về Rắn
  Tập 2
 • 05:30
  Du Lịch Bụi: Kerala
  Tập
 • 06:00
  Bộ Lạc Rắn Hổ Mang
  Tập 2
 • 06:50
  Vòng Quanh Thế Giới Bằng Tàu Hoả
  Tập 1
 • 07:40
  Đường Lạ: Ấn Độ
 • 08:30
  Những Bí Ẩn Của Sông Mê Kông
  Tập 2
 • 09:20
  Bên Kia Làn Mây
  Tập 2
 • 10:10
  Nhà Thờ Hồi Giáo Kế Bên
 • 11:00
  Bộ Lạc Rắn Hổ Mang
  Tập
 • 11:50
  Vòng Quanh Thế Giới Bằng Tàu Hoả
  Tập 1
 • 12:40
  Đường Lạ: Ấn Độ
  Tập 2
 • 13:30
  Hoàng Hậu Michiko: Ngọn Cỏ Lau Kiên Cường
 • 14:20
  Những Bí Ẩn Của Sông Mê Kông
  Tập 1
 • 15:10
  Bên Kia Làn Mây
  Tập 4
 • 16:00
  Bên Kia Làn Mây
  Tập 1
 • 16:50
  Nghĩa Ô: Khu Chợ Lớn Nhất Thế Giới
  Tập 2
 • 17:40
  Nhà Thờ Hồi Giáo Kế Bên
 • 18:30
  Các Miền Đất Trên Địa Cầu
  Tập 2
 • 19:20
  Những Đại Đô Thị Tráng Lệ
  Tập 3
 • 20:10
  Khách Sạn Mơ Ước Ở Ấn Độ (Phần 3)
 • 21:00
  Ma Cao Từ Trên Không
  Tập 2
 • 21:50
  Những Đại Đô Thị Tráng Lệ
  Tập 3
 • 22:40
  Khách Sạn Mơ Ước Ở Ấn Độ (Phần 3)
  Tập 4
 • 23:30
  Ma Cao Từ Trên Không
  Tập 1

Discovery Asia Bên Kia Làn Mây

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật