Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  đường Về Nhà
  Tập 2
 • 00:45
  đường Về Nhà
  Tập 1
 • 01:10
  Kỳ Công Nhân Tạo Trung Quốc
 • 02:00
  Hành Trình Đến Thế Giới Kung Fu (Tập 13)
  Hành Trình Đến Thế Giới Kung Fu (Tập 13)
 • 02:50
  đại Tiệc
  Tập 1
 • 03:15
  đại Tiệc
  Tập 2
 • 03:40
  Kỳ Công Nhân Tạo Trung Quốc
  Tập 2
 • 04:30
  Điểm Phá Giới Hạn: Trường Huấn Luyện Tác Chiến Trên Cao (Tập 2)
  Điểm Phá Giới Hạn: Trường Huấn Luyện Tác Chiến Trên Cao (Tập 2)
 • 05:30
  Vàng Của Tôi (phần 3)
  Tập 2
 • 06:00
  Khu Vườn Nhật Bản Dẫn Chương Trình: Monty Don
  Tập 3
 • 06:50
  Thành Phố Trong Vườn
  Tập 4
 • 07:15
  Thành Phố Trong Vườn
  Tập 3
 • • LIVE
  Dân Du Lịch (phần 6)
 • 08:30
  Những Bí Ẩn Của Sông Mê Kông (Tập 1)
  Những Bí Ẩn Của Sông Mê Kông (Tập 1)
 • 09:20
  đường Về Nhà
  Tập 2
 • 09:45
  đường Về Nhà
  Tập 1
 • 10:10
  Kỳ Công Nhân Tạo Trung Quốc
  Tập 2
 • 11:00
  Khu Vườn Nhật Bản Dẫn Chương Trình: Monty Don
  Tập 3
 • 11:50
  Thành Phố Trong Vườn
  Tập 4
 • 12:15
  Thành Phố Trong Vườn
  Tập 3
 • 12:40
  Dân Du Lịch (phần 6)
 • 13:30
  Những Bí Ẩn Của Sông Mê Kông (Tập 13)
  Những Bí Ẩn Của Sông Mê Kông (Tập 13)
 • 14:20
  đại Tiệc
  Tập 1
 • 14:45
  đại Tiệc
  Tập 2
 • 15:10
  Kỳ Công Nhân Tạo Trung Quốc
 • 16:00
  Những Bí Ẩn Của Sông Mê Kông (Tập 1)
  Những Bí Ẩn Của Sông Mê Kông (Tập 1)
 • 16:50
  đường Về Nhà
  Tập 2
 • 17:15
  đường Về Nhà
  Tập 1
 • 17:40
  Kỳ Công Nhân Tạo Trung Quốc
  Tập 2
 • 18:30
  Khách Sạn Mơ ước ở ân độ (phần 2)
  Tập 1
 • 19:20
  Hàn Quốc Nhìn Từ Trên Cao Xuống (Tập 6)
  Hàn Quốc Nhìn Từ Trên Cao Xuống (Tập 6)
 • 20:10
  đài Loan Kỳ Thú: Phần Dành Cho Các Ngôi Sao (phần 2)
  Tập 3
 • 21:00
  Khách Sạn Mơ ước ở ân độ (phần 2)
  Tập 2
 • 21:50
  Hàn Quốc Nhìn Từ Trên Cao Xuống (Tập 7)
  Hàn Quốc Nhìn Từ Trên Cao Xuống (Tập 7)
 • 22:40
  đài Loan Kỳ Thú: Phần Dành Cho Các Ngôi Sao (phần 2)
  Tập 3
 • 23:30
  Khách Sạn Mơ ước ở ân độ (phần 2)
  Tập 2

Discovery Asia Dân Du Lịch (phần 6)

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật