Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:08
  Châu á: Những Cuộc đời Bí ẩn, Những Nơi Chốn ẩn Mình
  Tập 3
 • • LIVE
  Kỳ Công Nhân Tạo Trung Quốc
 • 01:42
  Nghệ Thuật Vị Nghệ Thuật
  Tập 3
 • 02:29
  Nhật Bản Từ Trên Không
  Tập 1
 • 03:16
  Châu á: Những Cuộc đời Bí ẩn, Những Nơi Chốn ẩn Mình
  Tập 2
 • 04:03
  Kỳ Công Nhân Tạo Trung Quốc
  Tập 1
 • 04:50
  Nghệ Thuật Vị Nghệ Thuật
  Tập 3
 • 05:37
  đại Tiệc
  Tập 9
 • 06:07
  Nghệ Thuật Vị Nghệ Thuật
  Tập 4
 • 06:54
  Nhật Bản Từ Trên Không
  Tập 1
 • 07:41
  Châu á: Những Cuộc đời Bí ẩn, Những Nơi Chốn ẩn Mình
  Tập 2
 • 08:28
  Kỳ Công Nhân Tạo Trung Quốc
  Tập 1
 • 09:15
  Nhật Bản Từ Trên Không
  Tập 2
 • 10:02
  Châu á: Những Cuộc đời Bí ẩn, Những Nơi Chốn ẩn Mình
  Tập 3
 • 10:49
  Kỳ Công Nhân Tạo Trung Quốc
  Tập 1
 • 11:36
  Khách Sạn Mơ ước ở ân độ (phần 3)
  Tập 4
 • 12:23
  Trải Nghiệm Sinh Tồn Cùng Bear Grylls
  Tập 2
 • 13:33
  Cận Cảnh Trung Hoa
  Tập 2
 • 13:57
  Nhật Bản Từ Trên Không
  Tập 1
 • 14:44
  Châu á: Những Cuộc đời Bí ẩn, Những Nơi Chốn ẩn Mình
  Tập 2
 • 15:31
  Kỳ Công Nhân Tạo Trung Quốc
  Tập 1
 • 16:18
  Nhật Bản Từ Trên Không
  Tập 2
 • 17:05
  Châu á: Những Cuộc đời Bí ẩn, Những Nơi Chốn ẩn Mình
  Tập 3
 • 17:52
  Kỳ Công Nhân Tạo Trung Quốc
  Tập 1
 • 18:39
  Khách Sạn Mơ ước ở ân độ (phần 3)
  Tập 4
 • 19:26
  Trải Nghiệm Sinh Tồn Cùng Bear Grylls
  Tập 2
 • 20:36
  Cận Cảnh Trung Hoa
  Tập 2
 • 21:00
  Khách Sạn Mơ ước ở ân độ: Chuyến Du Hí (phần 2)
  Tập 1
 • 21:47
  Trải Nghiệm Sinh Tồn Cùng Bear Grylls
  Tập 3
 • 22:57
  Cận Cảnh Trung Hoa
  Tập 3
 • 23:21
  Khách Sạn Mơ ước ở ân độ: Chuyến Du Hí (phần 2)
  Tập 1

Discovery Asia Kỳ Công Nhân Tạo Trung Quốc - Tập 1

Báo lỗi
Yêu thích

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật