Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Chào Mừng Đến Với Hệ Thống Đường Sắt Nhật Bản (Tập 5)
  Chào Mừng Đến Với Hệ Thống Đường Sắt Nhật Bản (Tập 5)
 • 00:45
  Chào Mừng đến Với Hệ Thống đường Sắt Nhật Bản
  Tập 6
 • 01:10
  Từ Trong Ra Ngoài: Xe Xuv
 • 02:00
  Bậc Thầy Về Rắn
  Tập 3
 • 02:50
  Chào Mừng Đến Với Hệ Thống Đường Sắt Nhật Bản (Tập 3)
  Chào Mừng Đến Với Hệ Thống Đường Sắt Nhật Bản (Tập 3)
 • 03:15
  Chào Mừng đến Với Hệ Thống đường Sắt Nhật Bản
  Tập 4
 • 03:40
  Từ Trong Ra Ngoài: Sự Trỗi Dậy Của Công Nghệ Thông Minh
 • 04:30
  Nghệ Thuật Vị Nghệ Thuật
  Tập 1
 • 05:30
  Cứu Hộ Động Vật Ở Thái Lan (Tập 1)
  Cứu Hộ Động Vật Ở Thái Lan (Tập 1)
 • 06:00
  Một Góc Thiên đàng - Văn Hóa Vườn Tược ở Thế Giới Hồi Giáo
  Tập 3
 • 06:50
  Trung Quốc Thông Minh: Cách Mạng Khởi Nghiệp
  Tập 2
 • 07:40
  Phượng Hoàng Tokyo: Sự Trỗi Dậy Của Nhật Bản Hiện đại
  Tập 1
 • • LIVE
  Bậc Thầy Về Rắn
 • 09:20
  Chào Mừng đến Với Hệ Thống đường Sắt Nhật Bản
  Tập 5
 • 09:45
  Chào Mừng Đến Với Hệ Thống Đường Sắt Nhật Bản (Tập 6)
  Chào Mừng Đến Với Hệ Thống Đường Sắt Nhật Bản (Tập 6)
 • 10:10
  Từ Trong Ra Ngoài: Xe Xuv
 • 11:00
  Một Góc Thiên đàng - Văn Hóa Vườn Tược ở Thế Giới Hồi Giáo
  Tập 3
 • 11:50
  Trung Quốc Thông Minh: Cách Mạng Khởi Nghiệp
  Tập 2
 • 12:40
  Phượng Hoàng Tokyo: Sự Trỗi Dậy Của Nhật Bản Hiện đại
  Tập 1
 • 13:30
  Bậc Thầy Về Rắn
  Tập 3
 • 14:20
  Chào Mừng Đến Với Hệ Thống Đường Sắt Nhật Bản (Tập 3)
  Chào Mừng Đến Với Hệ Thống Đường Sắt Nhật Bản (Tập 3)
 • 14:45
  Chào Mừng đến Với Hệ Thống đường Sắt Nhật Bản
  Tập 4
 • 15:10
  Từ Trong Ra Ngoài: Sự Trỗi Dậy Của Công Nghệ Thông Minh
 • 16:00
  Bậc Thầy Về Rắn
  Tập 14
 • 16:50
  Chào Mừng Đến Với Hệ Thống Đường Sắt Nhật Bản (Tập 5)
  Chào Mừng Đến Với Hệ Thống Đường Sắt Nhật Bản (Tập 5)
 • 17:15
  Chào Mừng đến Với Hệ Thống đường Sắt Nhật Bản
  Tập 6
 • 17:40
  Từ Trong Ra Ngoài: Xe Xuv
 • 18:30
  Trao Đổi Đầu Bếp (Tập 4)
  Trao Đổi Đầu Bếp (Tập 4)
 • 18:55
  Nhà Hàng Bobby Chinn (Tập 4)
  Nhà Hàng Bobby Chinn (Tập 4)
 • 19:20
  đời Sống Bộ Lạc
  Tập 1
 • 20:10
  Thiên Nhiên ấn độ Kì Bí
  Tập 2
 • 21:00
  Từ Trong Ra Ngoài: Công Nghệ Tiên Tiến
 • 21:25
  Nhà Hàng Bobby Chinn (Tập 5)
  Nhà Hàng Bobby Chinn (Tập 5)
 • 21:50
  đời Sống Bộ Lạc
  Tập 2
 • 22:40
  Bên Trong Những Kì Quan Của Tự Nhiên
  Tập 1
 • 23:30
  Từ Trong Ra Ngoài: Công Nghệ Tiên Tiến
 • 23:55
  Nhà Hàng Bobby Chinn (Tập 5)
  Nhà Hàng Bobby Chinn (Tập 5)

Discovery Asia Bậc Thầy Về Rắn - Tập 14

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật