Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Khách Sạn Mơ Ước Ở Ấn Độ (Phần 3)
  Tập 1
 • 01:10
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Phần 2)
  Tập 1
 • 02:00
  Trung Quốc Hoang Dã
 • • LIVE
  Châu Á: Những Cuộc Đời Bí Ẩn, Những Nơi Chốn Ẩn Mình
 • 03:40
  Sản Xuất Tại Đài Loan
  Tập 3
 • 04:30
  Biển Ả Rập
  Tập 3
 • 05:30
  Những Nhà Làm Phim Lần Đầu: Nam Kinh Vẫy Gọi
  Tập 1
 • 06:00
  Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi
  Tập 13
 • 06:50
  Điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân
  Tập 3
 • 07:40
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc
  Tập 1
 • 08:30
  Sống Cùng Kẻ Ăn Thịt Người
  Tập 1
 • 09:20
  Khách Sạn Mơ Ước Ở Ấn Độ (Phần 3)
  Tập 1
 • 10:10
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Phần 2)
  Tập 1
 • 11:00
  Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi (Tập 13)
  Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi (Tập 13)
 • 11:50
  Điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân (Tập 3)
  Điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân (Tập 3)
 • 12:40
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc
  Tập 1
 • 13:30
  Trung Quốc Hoang Dã
 • 14:20
  Châu Á: Những Cuộc Đời Bí Ẩn, Những Nơi Chốn Ẩn Mình
  Tập 5
 • 15:10
  Sản Xuất Tại Đài Loan
  Tập 3
 • 16:00
  Sống Cùng Kẻ Ăn Thịt Người
  Tập 1
 • 16:50
  Khách Sạn Mơ Ước Ở Ấn Độ (Phần 3)
  Tập 1
 • 17:40
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Phần 2)
  Tập 1
 • 18:30
  Ở Nội Mông
  Tập 2
 • 19:20
  Thiết Kế Thiên Đường
  Tập 7
 • 19:45
  Thiết Kế Thiên Đường
  Tập 8
 • 20:10
  Vùng Biên Trung Quốc
  Tập 2
 • 21:00
  Thiểm Tây: Cửa Ngõ Lớn Của Trung Quốc
  Tập 1
 • 21:50
  Thiết Kế Thiên Đường (Tập 9)
  Thiết Kế Thiên Đường (Tập 9)
 • 22:15
  Thiết Kế Thiên Đường (Tập 10)
  Thiết Kế Thiên Đường (Tập 10)
 • 22:40
  Vùng Biên Trung Quốc
  Tập 3
 • 23:30
  Thiểm Tây: Cửa Ngõ Lớn Của Trung Quốc
  Tập 1

Discovery Asia Châu Á: Những Cuộc Đời Bí Ẩn, Những Nơi Chốn Ẩn Mình - Tập 5

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật