Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân
  Tập 4
 • 01:10
  đài Loan Thú Vị: Mùa Thử Thách
  Tập 13
 • 02:01
  điểm Phá Giới Hạn: Trường Huấn Luyện Lính Tàu Ngầm ấn độ
  Tập 4
 • 02:50
  điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân
  Tập 3
 • 03:40
  đài Loan Thú Vị: Mùa Thử Thách
  Tập 12
 • 04:32
  đài Loan Thú Vị - Mùa Thử Thách
  Tập 7
 • 05:30
  Những Cuộc đụng độ Kỳ Lạ
  Tập 3
 • 06:00
  Những Trò Chơi Tinh Nghịch Nhật Bản
  Tập 2
 • 06:25
  Chào Mừng Đến Với Hệ Thống Đường Sắt Nhật Bản (Tập 8)
  Chào Mừng Đến Với Hệ Thống Đường Sắt Nhật Bản (Tập 8)
 • 06:50
  Khách Sạn Mơ ước ở ân độ (phần 3)
  Tập 4
 • 07:40
  Bên Trong Những Kì Quan Của Tự Nhiên
  Tập 2
 • 08:30
  điểm Phá Giới Hạn Trường Huấn Luyện Tác Chiến Trên Cao
  Tập 1
 • 09:20
  Điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân (Tập 4)
  Điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân (Tập 4)
 • 10:10
  đài Loan Thú Vị: Mùa Thử Thách
  Tập 13
 • 11:01
  Những Trò Chơi Tinh Nghịch Nhật Bản
  Tập 2
 • 11:25
  Chào Mừng Đến Với Hệ Thống Đường Sắt Nhật Bản (Tập 8)
  Chào Mừng Đến Với Hệ Thống Đường Sắt Nhật Bản (Tập 8)
 • • LIVE
  Khách Sạn Mơ ước ở ân độ (phần 3)
 • 12:40
  Bên Trong Những Kì Quan Của Tự Nhiên
  Tập 2
 • 13:30
  Điểm Phá Giới Hạn: Trường Huấn Luyện Lính Tàu Ngầm Ấn Độ (Tập 4)
  Điểm Phá Giới Hạn: Trường Huấn Luyện Lính Tàu Ngầm Ấn Độ (Tập 4)
 • 14:20
  Điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân (Tập 3)
  Điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân (Tập 3)
 • 15:10
  đài Loan Thú Vị: Mùa Thử Thách
  Tập 12
 • 16:02
  điểm Phá Giới Hạn Trường Huấn Luyện Tác Chiến Trên Cao
  Tập 1
 • 16:50
  Điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân (Tập 4)
  Điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân (Tập 4)
 • 17:40
  đài Loan Thú Vị: Mùa Thử Thách
  Tập 13
 • 18:31
  Khu Vườn Treo Trên Bầu Trời
  Tập 5
 • 18:55
  Châu Á Mờ Phai (Tập 3)
  Châu Á Mờ Phai (Tập 3)
 • 19:20
  Kỳ Quan Nhân Tạo (Phần 2 - Tập 3)
  Kỳ Quan Nhân Tạo (Phần 2 - Tập 3)
 • 20:10
  Tầm Nhìn Rộng
  Tập 7
 • 21:00
  Khu Vườn Treo Trên Bầu Trời
  Tập 6
 • 21:25
  Châu Á Mờ Phai (Tập 4)
  Châu Á Mờ Phai (Tập 4)
 • 21:50
  Kỳ Quan Nhân Tạo (Phần 2 - Tập 4)
  Kỳ Quan Nhân Tạo (Phần 2 - Tập 4)
 • 22:40
  Tầm Nhìn Rộng
  Tập 9
 • 23:30
  Khu Vườn Treo Trên Bầu Trời
  Tập 6
 • 23:55
  Châu á Mờ Phai
  Tập 4

Discovery Asia Khách Sạn Mơ ước ở ân độ (phần 3) - Tập 4

Báo lỗi
Yêu thích

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật