Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Despot Housewives
  Tập 1
 • 01:10
  Philippines Hoang Dã Người Dẫn: Nigel Marven
  Tập 3
 • 02:00
  Bậc Thầy Về Rắn
  Tập 22
 • 02:50
  North Korea Vs Usa: A Nuclear Chicken Game
 • 03:40
  Philippines Hoang Dã Người Dẫn: Nigel Marven
  Tập 2
 • 04:30
  đài Loan Thú Vị: Mùa Thử Thách
  Tập 8
 • 05:30
  Ly Tán
  Tập 2
 • 06:00
  Trao đổi đầu Bếp
  Tập 9
 • 06:25
  Trao Đổi Đầu Bếp (Tập 10)
  Trao Đổi Đầu Bếp (Tập 10)
 • 06:50
  Loài Người Trong Tương Lai: Trí Tuệ Nhân Tạo (Tập 1)
  Loài Người Trong Tương Lai: Trí Tuệ Nhân Tạo (Tập 1)
 • 07:40
  Khám Phá: Thành Phố Mơ ước Của Tương Lai
 • 08:30
  Bậc Thầy Về Rắn
  Tập 23
 • 09:20
  Despot Housewives
  Tập 1
 • 10:10
  Philippines Hoang Dã Người Dẫn: Nigel Marven
  Tập 3
 • 11:00
  Trao Đổi Đầu Bếp (Tập 9)
  Trao Đổi Đầu Bếp (Tập 9)
 • 11:25
  Trao đổi đầu Bếp
  Tập 10
 • 11:50
  Loài Người Trong Tương Lai: Trí Tuệ Nhân Tạo (Tập 1)
  Loài Người Trong Tương Lai: Trí Tuệ Nhân Tạo (Tập 1)
 • 12:40
  Khám Phá: Thành Phố Mơ ước Của Tương Lai
 • • LIVE
  Bậc Thầy Về Rắn
 • 14:20
  North Korea Vs Usa: A Nuclear Chicken Game
 • 15:10
  Philippines Hoang Dã Người Dẫn: Nigel Marven
  Tập 2
 • 16:00
  Bậc Thầy Về Rắn
  Tập 23
 • 16:50
  Despot Housewives
  Tập 1
 • 17:40
  Philippines Hoang Dã Người Dẫn: Nigel Marven
  Tập 3
 • 18:30
  Giải Mã Trận động đất ở Hoa Liên
 • 19:20
  ẩm Thực Châu á
  Tập 4
 • 20:10
  Những Bí Ẩn Của Sông Mê Kông (Tập 5)
  Những Bí Ẩn Của Sông Mê Kông (Tập 5)
 • 21:00
  Lũ Lụt ở Kerala
 • 21:50
  ẩm Thực Châu á
  Tập 5
 • 22:40
  Những Bí Ẩn Của Sông Mê Kông (Tập 6)
  Những Bí Ẩn Của Sông Mê Kông (Tập 6)
 • 23:30
  Lũ Lụt ở Kerala

Discovery Asia Bậc Thầy Về Rắn - Tập 22

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật