Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Bản tin tiếng Việt 0h
 • 00:20
  Sức sống thể thao
 • 00:25
  Thời tiết du lịch
 • 00:30
  Vui sống mỗi ngày
 • 01:15
  Người Việt bốn phương
 • 01:30
  Phim truyện
  Đất mơ xanh - Tập 3
 • 02:15
  Tinh hoa võ thuật
 • 02:30
  Giai điệu cuộc sống
  MV+- Số 6
 • 02:55
  Nét đẹp dân gian
  Làng Đông Dương cái nôi của ca trù Quảng
 • 03:00
  Bản tin tiếng Pháp
 • 03:30
  Góc nhìn
 • 04:00
  Khoảnh khắc
  Số 16
 • 04:15
  Ký sự
  Nơi tôi sống - Tập 19
 • 04:30
  Phim tài liệu
  Câu chuyện Gà lôi lam mào trắng
 • 05:00
  Phim truyện
  Đi qua mùa hạ - Tập 7
 • 05:45
  Thời tiết du lịch
 • 05:50
  Trái tim cho em
 • 06:00
  Người Việt bốn phương
 • 06:15
  Vui sống mỗi ngày
 • 07:00
  Cà phê sáng
 • 08:00
  Bản tin tiếng Anh
 • 08:15
  Talk Vietnam
  Quản trị nhân sự hiện đại
 • • LIVE
  Du lịch và Ẩm thực
 • 09:30
  Ghế không tựa
  Diễn viên Bình An
 • 10:00
  Việt Nam - Đất nước - Con người
  Nàng đẹp nhất khi mặc áo dài- Tập 8
 • 10:25
  Nét đẹp dân gian
  Làng Đông Dương cái nôi của ca trù Quảng
 • 10:30
  Phim truyện
  Đất mơ xanh - Tập 3
 • 11:15
  Tinh hoa võ thuật
 • 11:30
  Giai điệu cuộc sống
  MV+ - Số 6
 • 12:00
  Bản tin tiếng Việt 12h
 • 12:30
  Việc tử tế
 • 13:00
  Ký sự
  Nơi tôi sống - Tập 19
 • 13:15
  Phim truyện
  Đi qua mùa hạ - Tập 7
 • 14:00
  Giai điệu cuộc sống
  Buồn ơi xin chào mi
 • 14:15
  Vui - Khỏe - Có ích
  Số 28
 • 15:00
  Bản tin tiếng Anh
 • 15:30
  Góc nhìn
 • 16:00
  Phim truyện
  Đất mơ xanh - Tập 3
 • 16:45
  Giai điệu cuộc sống
  Em đi trên cỏ non
 • 17:00
  Đường lên đỉnh Olympia
 • 17:45
  Khoảnh khắc
  Số 16
 • 18:00
  Âm nhạc Việt Nam những chặng đường
  Số 31
 • 18:15
  Talk Vietnam
  Quản trị nhân sự hiện đại
 • 19:00
  Bản tin tiếng Trung
 • 19:30
  Kết nối thể thao tuần
 • 19:55
  Nhịp đập Việt Nam
  Công viên Thống Nhất
 • 20:00
  Phim tài liệu
  Câu chuyện Gà lôi lam mào trắng
 • 20:30
  Tinh hoa võ thuật
 • 20:45
  Tiểu phẩm hài
  Xả xì chét - Số 27
 • 21:00
  Bản tin tiếng Việt 21h
 • 21:20
  Sức sống thể thao
 • 21:25
  Thời tiết du lịch
 • 21:30
  Vietnam Discovery
 • 22:00
  Just so Vietnam
 • 22:10
  Nhịp đập Việt Nam
 • 22:15
  Phim truyện
  Đi qua mùa hạ - Tập 7
 • 23:00
  Bản tin tiếng Nga
 • 23:30
  Ghế không tựa
  Diễn viên Bình An

VTV4 HD Du lịch và Ẩm thực

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật