Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Những Em Bé Rối Teletubby
  Tập 105
 • 00:10
  Yakka Dee
  Tập 10
 • 00:15
  Thành Phố Giấy Xếp Hình
  Tập 15
 • 00:25
  Messy Đến Okido
  Tập 46
 • 00:40
  Kazoops!
  Tập 1
 • 00:50
  Bluey
  Tập 11
 • 01:00
  Chào Duggee
  Tập 24
 • 01:07
  Chào Duggee
  Tập 23
 • 01:14
  Chào Duggee
  Tập 22
 • 01:20
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 8
 • 01:30
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 7
 • 01:45
  Bluey
  Tập 10
 • 01:52
  Bluey
  Tập 9
 • 02:00
  Những Chuyến Phiêu Lưu Trên Safari Của Andy
  Tập 4
 • 02:15
  Tìm Hiểu Về Thú Non Cùng Andy
  Tập 15
 • 02:25
  Khám Phá Tự Nhiên Cùng Steve Và Aneeshwar
  Tập 15
 • 02:30
  Những Người Hùng
  Tập 13
 • 02:55
  Chào Duggee
  Tập 47
 • 03:02
  Chào Duggee
  Tập 46
 • 03:09
  Chào Duggee
  Tập 45
 • 03:15
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 6
 • 03:25
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 5
 • 03:40
  Thomas Và Những Người Bạn
  Tập 1
 • 03:50
  Sarah Và Vịt
  Tập 20
 • 03:57
  Sarah Và Vịt
  Tập 19
 • 04:05
  Nelly Và Nora
  Tập 21
 • 04:10
  Dog Yêu Sách
  Tập 30
 • 04:20
  Kazoops!
  Tập 76
 • 04:38
  Tinpo
  Tập 34
 • 04:45
  Tinpo
  Tập 33
 • 04:50
  Bluey
  Tập 12
 • 05:00
  Chào Duggee
  Tập 44
 • 05:07
  Chào Duggee
  Tập 43
 • 05:14
  Chào Duggee
  Tập 42
 • 05:20
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 4
 • 05:30
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 3
 • 05:45
  Khoai Tây Siêu Phàm
  Tập 32
 • 05:52
  Khoai Tây Siêu Phàm
  Tập 33
 • 06:00
  Chào Duggee
  Tập 40
 • 06:07
  Chào Duggee
  Tập 41
 • 06:14
  Chào Duggee
  Tập 42
 • 06:20
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 43
 • 06:31
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 44
 • 06:45
  Kit Và Pup
  Tập 45
 • 06:50
  Yakka Dee
  Tập 11
 • 06:55
  Những Em Bé Rối Teletubby
  Tập 71
 • 07:05
  Những Em Bé Rối Teletubby
  Tập 3
 • 07:10
  Nhà Clanger
  Tập 15
 • 07:20
  Thành Phố Giấy Xếp Hình
  Tập 5
 • 07:30
  Tinpo
  Tập 33
 • 07:40
  Messy Đến Okido
  Tập 3
 • 07:50
  Messy Đến Okido
  Tập 4
 • 08:00
  Kazoops!
  Tập 42
 • 08:10
  Jojo Và Bà
  Tập 9
 • 08:20
  Jojo Và Bà
  Tập 10
 • 08:30
  Sarah Và Vịt
  Tập 30
 • 08:37
  Sarah Và Vịt
  Tập 31
 • 08:45
  Thomas Và Những Người Bạn
  Tập 8
 • 08:55
  Thomas Và Những Người Bạn
  Tập 7
 • 09:05
  Bluey
  Tập 10
 • 09:15
  Khoai Tây Siêu Phàm
  Tập 1
 • 09:25
  Chào Duggee
  Tập 39
 • 09:32
  Chào Duggee
  Tập 40
 • 09:40
  Chào Duggee
  Tập 41
 • 09:45
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 41
 • 09:56
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 42
 • 10:07
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 43
 • 10:20
  Nhiệm Vụ Sinh Thái Của Kiểm Lâm Hamza
  Tập 18
 • 10:35
  Phiêu Lưu Khắp Thế Giới Cùng Andy
  Tập 6
 • 10:50
  Gấu Trúc Và Krash
  Tập 5
 • 11:01
  Gấu Trúc Và Krash
  Tập 6
 • 11:10
  Những Người Hùng
  Tập 16
 • 11:35
  Bluey
  Tập 15
 • 11:42
  Bluey
  Tập 16
 • 11:50
  Khoai Tây Siêu Phàm
  Tập 18
 • 12:00
  Chào Duggee
  Tập 40
 • 12:07
  Chào Duggee
  Tập 41
 • 12:14
  Chào Duggee
  Tập 42
 • 12:20
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 43
 • 12:31
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 44
 • 12:45
  Kit Và Pup
  Tập 45
 • 12:50
  Yakka Dee
  Tập 11
 • 12:55
  Những Em Bé Rối Teletubby
  Tập 71
 • 13:05
  Những Em Bé Rối Teletubby
  Tập 3
 • 13:10
  Nhà Clanger
  Tập 15
 • 13:20
  Thành Phố Giấy Xếp Hình
  Tập 5
 • 13:30
  Tinpo
  Tập 33
 • 13:40
  Messy Đến Okido
  Tập 3
 • 13:50
  Messy Đến Okido
  Tập 4
 • 14:00
  Kazoops!
  Tập 42
 • 14:10
  Jojo Và Bà
  Tập 9
 • 14:20
  Jojo Và Bà
  Tập 10
 • 14:30
  Sarah Và Vịt
  Tập 30
 • 14:37
  Sarah Và Vịt
  Tập 31
 • 14:45
  Thomas Và Những Người Bạn
  Tập 8
 • 14:55
  Thomas Và Những Người Bạn
  Tập 7
 • 15:05
  Bluey
  Tập 10
 • 15:15
  Khoai Tây Siêu Phàm
  Tập 1
 • 15:25
  Chào Duggee
  Tập 39
 • 15:32
  Chào Duggee
  Tập 40
 • 15:40
  Chào Duggee
  Tập 41
 • 15:45
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 41
 • 15:56
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 42
 • 16:07
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 43
 • 16:20
  Nhiệm Vụ Sinh Thái Của Kiểm Lâm Hamza
  Tập 18
 • 16:35
  Phiêu Lưu Khắp Thế Giới Cùng Andy
  Tập 6
 • 16:50
  Gấu Trúc Và Krash
  Tập 5
 • 17:01
  Gấu Trúc Và Krash
  Tập 6
 • 17:10
  Những Người Hùng
  Tập 16
 • 17:35
  Bluey
  Tập 15
 • 17:42
  Bluey
  Tập 16
 • 17:50
  Khoai Tây Siêu Phàm
  Tập 18
 • 18:00
  Chào Duggee
  Tập 40
 • 18:07
  Chào Duggee
  Tập 41
 • 18:14
  Chào Duggee
  Tập 42
 • 18:20
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 43
 • 18:31
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 44
 • 18:45
  Kit Và Pup
  Tập 45
 • 18:50
  Yakka Dee
  Tập 11
 • 18:55
  Những Em Bé Rối Teletubby
  Tập 71
 • 19:05
  Những Em Bé Rối Teletubby
  Tập 3
 • 19:10
  Nhà Clanger
  Tập 15
 • 19:20
  Thành Phố Giấy Xếp Hình
  Tập 5
 • 19:30
  Tinpo
  Tập 33
 • 19:40
  Messy Đến Okido
  Tập 3
 • 19:50
  Messy Đến Okido
  Tập 4
 • 20:00
  Kazoops!
  Tập 42
 • 20:10
  Jojo Và Bà
  Tập 9
 • 20:20
  Jojo Và Bà
  Tập 10
 • 20:30
  Sarah Và Vịt
  Tập 30
 • 20:37
  Sarah Và Vịt
  Tập 31
 • 20:45
  Thomas Và Những Người Bạn
  Tập 8
 • 20:55
  Thomas Và Những Người Bạn
  Tập 7
 • 21:05
  Bluey
  Tập 10
 • 21:15
  Khoai Tây Siêu Phàm
  Tập 1
 • 21:25
  Chào Duggee
  Tập 39
 • 21:32
  Chào Duggee
  Tập 40
 • • LIVE
  Chào Duggee
 • 21:45
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 41
 • 21:56
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 42
 • 22:07
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 43
 • 22:20
  Nhiệm Vụ Sinh Thái Của Kiểm Lâm Hamza
  Tập 18
 • 22:35
  Phiêu Lưu Khắp Thế Giới Cùng Andy
  Tập 6
 • 22:50
  Gấu Trúc Và Krash
  Tập 5
 • 23:01
  Gấu Trúc Và Krash
  Tập 6
 • 23:10
  Những Người Hùng
  Tập 16
 • 23:35
  Bluey
  Tập 15
 • 23:42
  Bluey
  Tập 16
 • 23:50
  Khoai Tây Siêu Phàm
  Tập 18

Cbeebies
Chào Duggee - Tập 41

21:40
20/04/2024
Báo lỗi