Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:40
  Tôi Đúng Là Bác Sĩ (Tập 3)
  Tôi Đúng Là Bác Sĩ (Tập 3)
 • 01:35
  Dòng Mê Kông Cùng Sue Perkins (Tập 4)
  Dòng Mê Kông Cùng Sue Perkins (Tập 4)
 • 02:30
  Các Thành Phố Náo Nhiệt Nhất Thế Giới
  Tập 4
 • 03:25
  Hành Trình Tới Mandalay Của Dara Và Ed (Tập 1)
  Hành Trình Tới Mandalay Của Dara Và Ed (Tập 1)
 • 04:20
  Những Dòng Sông Thiêng Của Simon Reeve (Tập 2)
  Những Dòng Sông Thiêng Của Simon Reeve (Tập 2)
 • 05:15
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green: Tập đặc Biệt
 • 06:00
  Khám Phá Trái đất Năm 2050
  Tập 11
 • 06:30
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 3
 • 07:00
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 4
 • 07:25
  Dòng Mê Kông Cùng Sue Perkins (Tập 4)
  Dòng Mê Kông Cùng Sue Perkins (Tập 4)
 • • LIVE
  Hành Trình Tới Mandalay Của Dara Và Ed (Tập 1)
 • 09:15
  Tê Tê: Loài Vật Bị Lùng Bắt Gắt Gao Nhất Thế Giới (Tập 1)
  Tê Tê: Loài Vật Bị Lùng Bắt Gắt Gao Nhất Thế Giới (Tập 1)
 • 10:10
  Thử Thách Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green (Tập 5)
  Thử Thách Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green (Tập 5)
 • 11:00
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 3
 • 11:30
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 4
 • 11:55
  Hành Trình Tới Mandalay Của Dara Và Ed (Tập 1)
  Hành Trình Tới Mandalay Của Dara Và Ed (Tập 1)
 • 12:55
  Tê Tê: Loài Vật Bị Lùng Bắt Gắt Gao Nhất Thế Giới (Tập 1)
  Tê Tê: Loài Vật Bị Lùng Bắt Gắt Gao Nhất Thế Giới (Tập 1)
 • 13:50
  Thử Thách Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green (Tập 5)
  Thử Thách Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green (Tập 5)
 • 14:40
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 3
 • 15:10
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 4
 • 15:35
  Dòng Mê Kông Cùng Sue Perkins (Tập 4)
  Dòng Mê Kông Cùng Sue Perkins (Tập 4)
 • 16:30
  Hành Trình Tới Mandalay Của Dara Và Ed (Tập 1)
  Hành Trình Tới Mandalay Của Dara Và Ed (Tập 1)
 • 17:25
  Thử Thách Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green (Tập 5)
  Thử Thách Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green (Tập 5)
 • 18:15
  Dòng Mê Kông Cùng Sue Perkins (Tập 4)
  Dòng Mê Kông Cùng Sue Perkins (Tập 4)
 • 19:10
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 5
 • 19:35
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 6
 • 20:05
  Các Kì Quan Kì Lạ Của Thế Giới (Tập 5)
  Các Kì Quan Kì Lạ Của Thế Giới (Tập 5)
 • 21:00
  Thử Thách Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green (Tập 6)
  Thử Thách Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green (Tập 6)
 • 21:50
  Anthony Bourdain: Parts Unknown
  Tập 5
 • 22:45
  Gặp Gỡ Con Người (Tập 4)
  Gặp Gỡ Con Người (Tập 4)
 • 23:35
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 5

BBC Earth Hành Trình Tới Mandalay Của Dara Và Ed (Tập 1)

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật