Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:25
  Anthony Bourdain Những Góc Khuất
  Tập 3
 • 01:15
  Những Hành Trình Mạo Hiểm
  Tập 6
 • 02:05
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 17
 • 02:30
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 18
 • 03:00
  Giải Cứu Tinh Tinh Con
  Tập 2
 • 04:00
  Anthony Bourdain Những Góc Khuất
  Tập 3
 • 04:45
  Những Hành Trình Mạo Hiểm
  Tập 6
 • 05:35
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 17
 • 06:00
  Giải Cứu Tinh Tinh Con
  Tập 2
 • 06:55
  Anthony Bourdain Những Góc Khuất
  Tập 3
 • 07:40
  Các Thảm Họa Chết Chóc
  Tập 7
 • 08:35
  Khám Phá Nhật Bản Cùng Joanna Lumley
  Tập 1
 • 09:30
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 17
 • 09:55
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 18
 • 10:20
  Giải Cứu Tinh Tinh Con
  Tập 2
 • 11:20
  Anthony Bourdain Những Góc Khuất
  Tập 3
 • 12:05
  Các Thảm Họa Chết Chóc
  Tập 7
 • 13:00
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 17
 • 13:25
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 18
 • 13:50
  Giải Cứu Tinh Tinh Con
  Tập 2
 • 14:45
  Khám Phá Nhật Bản Cùng Joanna Lumley
  Tập 1
 • 15:40
  Các Thảm Họa Chết Chóc
  Tập 7
 • 16:35
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 17
 • 17:00
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 18
 • 17:30
  Giải Cứu Tinh Tinh Con
  Tập 2
 • 18:25
  Anthony Bourdain Những Góc Khuất
  Tập 3
 • 19:10
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 19
 • 19:35
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 20
 • 20:05
  Những Kì Quan Linh Thiêng
  Tập 2
 • 21:00
  Những Chuyến Tàu Xuyên Á Vĩ Đại
  Tập 6
 • • LIVE
  Thợ Săn Bão
 • 22:50
  Thử Thách Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green
  Tập 2
 • 23:40
  Những Kì Quan Linh Thiêng
  Tập 2

BBC Earth Thợ Săn Bão - Tập 1

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật