Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:35
  Một Chén Trà: Ngàn Câu Chuyện
  Tập 1
 • 01:30
  Họ Đã Xây Chúng Như Thế Nào?
  Tập 6
 • 02:20
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 17)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 17)
 • 02:45
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 18
 • 03:10
  Hệ Sinh Thái Serengeti
  Tập 2
 • 04:15
  Một Chén Trà: Ngàn Câu Chuyện
  Tập 1
 • 05:10
  Họ Đã Xây Chúng Như Thế Nào?
  Tập 6
 • 06:00
  Hệ Sinh Thái Serengeti
  Tập 2
 • 07:05
  Một Chén Trà: Ngàn Câu Chuyện
  Tập 1
 • 08:00
  Những Hành Trình Mạo Hiểm
  Tập 1
 • 08:50
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 17)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 17)
 • 09:15
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 18
 • • LIVE
  Một Chén Trà: Ngàn Câu Chuyện
 • 10:35
  Họ Đã Xây Chúng Như Thế Nào?
  Tập 6
 • 11:25
  Những Hành Trình Mạo Hiểm
  Tập 1
 • 12:10
  Những Loài Săn Mồi Chết Chóc
  Tập 5
 • 12:40
  Những Loài Săn Mồi Chết Chóc
  Tập 6
 • 13:10
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 17)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 17)
 • 13:35
  Hệ Sinh Thái Serengeti
  Tập 2
 • 14:40
  Một Chén Trà: Ngàn Câu Chuyện
  Tập 1
 • 15:35
  Những Hành Trình Mạo Hiểm
  Tập 1
 • 16:25
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 17
 • 16:50
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 18)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 18)
 • 17:15
  Hệ Sinh Thái Serengeti
  Tập 2
 • 18:20
  Một Chén Trà: Ngàn Câu Chuyện
  Tập 1
 • 19:15
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 19)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 19)
 • 19:40
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 20)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 20)
 • 20:05
  Vườn Địa Đàng: Hành Tinh Ban Sơ
  Tập 1
 • 21:00
  Trại Huấn Luyện Bộ Lạc
  Tập 1
 • 21:55
  Săn Đuổi Quái Thú
  Tập 6
 • 22:45
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green
  Tập 6
 • 23:40
  Vườn Địa Đàng: Hành Tinh Ban Sơ
  Tập 1

BBC Earth Một Chén Trà: Ngàn Câu Chuyện - Tập 1

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật