Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:35
  Trại Huấn Luyện Bộ Lạc
  Tập 5
 • 01:30
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green
  Tập 1
 • 02:20
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 23
 • 02:50
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 24
 • 03:20
  Những Bí Mật Của Các Đại Công Xưởng
  Tập 8
 • 04:10
  Họ Đã Xây Chúng Như Thế Nào?
  Tập 7
 • 05:00
  Nhiễm Bệnh Cùng Michael Mosley
  Tập 1
 • 06:00
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 23
 • 06:25
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 24
 • 06:55
  Nhiệm Vụ Bất Khả Thi Ở Động Vật
  Tập 4
 • 07:50
  Trại Huấn Luyện Bộ Lạc
  Tập 5
 • 08:45
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green (Tập 1)
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green (Tập 1)
 • 09:35
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 23
 • 10:00
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 24
 • 10:25
  Nhiệm Vụ Bất Khả Thi Ở Động Vật (Tập 4)
  Nhiệm Vụ Bất Khả Thi Ở Động Vật (Tập 4)
 • 11:20
  Trại Huấn Luyện Bộ Lạc (Tập 5)
  Trại Huấn Luyện Bộ Lạc (Tập 5)
 • 12:15
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green (Tập 1)
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green (Tập 1)
 • 13:05
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 23
 • 13:30
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 24
 • 13:55
  Nhiệm Vụ Bất Khả Thi Ở Động Vật
  Tập 4
 • 14:50
  Trại Huấn Luyện Bộ Lạc (Tập 5)
  Trại Huấn Luyện Bộ Lạc (Tập 5)
 • • LIVE
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green
 • 16:35
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 23
 • 17:00
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 24
 • 17:25
  Nhiệm Vụ Bất Khả Thi Ở Động Vật (Tập 4)
  Nhiệm Vụ Bất Khả Thi Ở Động Vật (Tập 4)
 • 18:20
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green
  Tập 1
 • 19:10
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 25)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 25)
 • 19:35
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 26)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Tập 26)
 • 20:05
  Hành Tinh Màu Xanh Dương (Phần 2 - Tập 4)
  Hành Tinh Màu Xanh Dương (Phần 2 - Tập 4)
 • 21:00
  Những Thợ Săn Của Vùng Biển Nam (Tập 3)
  Những Thợ Săn Của Vùng Biển Nam (Tập 3)
 • 21:55
  Những Bí Ẩn Về Cơ Thể Người (Tập 3)
  Những Bí Ẩn Về Cơ Thể Người (Tập 3)
 • 22:50
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 25
 • 23:15
  Nhà Máy Thực Phẩm
  Tập 26
 • 23:40
  Hành Tinh Màu Xanh Dương-Phần 2
  Tập 4

BBC Earth Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green - Tập 1

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật