Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:35
  Thú Non: Năm đầu đời
  Tập 1
 • 01:30
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green
  Tập 2
 • 02:20
  Anthony Bourdain Những Góc Khuất
  Tập 1
 • 03:05
  Không Giới Hạn: Khám Phá Việt Nam
  Tập 1
 • 04:00
  Không Giới Hạn: Khám Phá Việt Nam
  Tập 2
 • 04:55
  Hệ Sinh Thái Serengeti
  Tập 4
 • 06:00
  Có Cơ Sở Khoa Học Không?
  Tập 6
 • 06:30
  Thú Non: Năm Đầu Đời (Tập 1)
  Thú Non: Năm Đầu Đời (Tập 1)
 • 07:30
  Các Thảm Họa Chết Chóc
  Tập 8
 • • LIVE
  Anthony Bourdain: Những Góc Khuất (Tập 1)
 • 09:15
  Thú Non: Năm Đầu Đời (Tập 1)
  Thú Non: Năm Đầu Đời (Tập 1)
 • 10:15
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green (Tập 2)
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green (Tập 2)
 • 11:05
  Bên Trong Nhà Máy
  Tập 3
 • 12:05
  Anthony Bourdain: Những Góc Khuất (Tập 3)
  Anthony Bourdain: Những Góc Khuất (Tập 3)
 • 12:50
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green (Tập 2)
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green (Tập 2)
 • 13:40
  Thú Non: Năm Đầu Đời (Tập 1)
  Thú Non: Năm Đầu Đời (Tập 1)
 • 14:35
  Các Thảm Họa Chết Chóc
  Tập 8
 • 15:30
  Bên Trong Nhà Máy
  Tập 3
 • 16:25
  Thú Non: Năm Đầu Đời (Tập 1)
  Thú Non: Năm Đầu Đời (Tập 1)
 • 17:20
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green (Tập 2)
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green (Tập 2)
 • 18:10
  Các Thảm Họa Chết Chóc
  Tập 8
 • 19:05
  Bên Trong Nhà Máy
  Tập 1
 • 20:00
  Bảy Thế Giới, Một Hành Tinh (Tập 3)
  Bảy Thế Giới, Một Hành Tinh (Tập 3)
 • 21:05
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green (Tập 3)
  Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green (Tập 3)
 • 21:55
  Trại Huấn Luyện Bộ Lạc (Tập 1)
  Trại Huấn Luyện Bộ Lạc (Tập 1)
 • 22:45
  Cuộc Sống Dưới 0 Độ C (Tập 7)
  Cuộc Sống Dưới 0 Độ C (Tập 7)
 • 23:35
  Bên Trong Nhà Máy
  Tập 1

BBC Earth Anthony Bourdain: Những Góc Khuất (Tập 1)

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật