Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:35
  Khám Phá Con Đường Tơ Lụa Cùng Joanna Lumley
  Tập 4
 • 01:30
  Ben Fogle: Trở Về Nơi Hoang Dã
  Tập 1
 • 02:20
  Có Cơ Sở Khoa Học Không?
  Tập 5
 • 02:50
  Có Cơ Sở Khoa Học Không?
  Tập 6
 • 03:15
  Giải Cứu Tinh Tinh Con
  Tập 1
 • 04:15
  Khám Phá Con Đường Tơ Lụa Cùng Joanna Lumley
  Tập 4
 • 05:05
  Ben Fogle: Trở Về Nơi Hoang Dã
  Tập 1
 • 06:00
  Giải Cứu Tinh Tinh Con
  Tập 1
 • 07:00
  Khám Phá Con Đường Tơ Lụa Cùng Joanna Lumley
  Tập 4
 • 07:50
  Những Cung Đường Nguy Hiểm
  Tập 2
 • 08:40
  Có Cơ Sở Khoa Học Không?
  Tập 5
 • 09:05
  Có Cơ Sở Khoa Học Không?
  Tập 6
 • 09:30
  Khám Phá Con Đường Tơ Lụa Cùng Joanna Lumley
  Tập 4
 • 10:20
  Giải Cứu Tinh Tinh Con
  Tập 1
 • 11:15
  Ben Fogle: Trở Về Nơi Hoang Dã
  Tập 1
 • 12:05
  Những Hòn Đảo Nhiệt Đới Của Thế Giới
  Tập 2
 • 13:00
  Có Cơ Sở Khoa Học Không?
  Tập 5
 • 13:30
  Có Cơ Sở Khoa Học Không?
  Tập 6
 • 13:55
  Khám Phá Con Đường Tơ Lụa Cùng Joanna Lumley
  Tập 4
 • 14:50
  Ben Fogle: Trở Về Nơi Hoang Dã
  Tập 1
 • 15:40
  Những Cung Đường Nguy Hiểm
  Tập 2
 • 16:30
  Có Cơ Sở Khoa Học Không?
  Tập 5
 • 17:00
  Có Cơ Sở Khoa Học Không?
  Tập 6
 • 17:25
  Giải Cứu Tinh Tinh Con
  Tập 1
 • 18:20
  Khám Phá Con Đường Tơ Lụa Cùng Joanna Lumley
  Tập 4
 • 19:10
  Có Cơ Sở Khoa Học Không?
  Tập 7
 • 19:40
  Có Cơ Sở Khoa Học Không?
  Tập 8
 • 20:05
  Chó Hoang: Dòng Họ Hội Tụ
  Tập 1
 • 21:00
  Khám Phá Miền Duyên Hải Nước Anh
  Tập 6
 • • LIVE
  Tuyệt Chủng: Hiện Thực
 • 22:50
  Thử Thách Câu Cá Mạo Hiểm Cùng Robson Green
  Tập 8
 • 23:40
  Chó Hoang: Dòng Họ Hội Tụ
  Tập 1

BBC Earth
Tuyệt Chủng: Hiện Thực - Tập 1

21:50
08/06/2023
Báo lỗi