Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 01:35
  Hành Trình Tới Mandalay Của Dara Và Ed
 • 02:30
  Hãng Hàng Không Xa Hoa Nhất Thế Giới
 • 03:20
  Sự Thật Về Việc Giữ Dáng
  1
 • 04:15
  Cuộc Sống Dưới 0 Độ C
  5
 • 05:05
  Cuộc Sống Dưới 0 Độ C
  5
 • 06:00
  Miền Hoang Dã Ở Trung Quốc
  1
 • 06:55
  Chuyện Về Trung Quốc
  1
 • • LIVE
  Trại Huấn Luyện Bộ Lạc
 • 08:50
  Nhà Máy Thực Phẩm (Phần 2)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Phần 2)
 • 09:20
  Nhà Máy Thực Phẩm (Phần 2)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Phần 2)
 • 09:50
  Miền Hoang Dã Ở Trung Quốc
  1
 • 10:45
  Chuyện Về Trung Quốc
  1
 • 11:45
  Trại Huấn Luyện Bộ Lạc (Phần 1)
  Trại Huấn Luyện Bộ Lạc (Phần 1)
 • 12:40
  Nhà Máy Thực Phẩm (Phần 2)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Phần 2)
 • 13:10
  Nhà Máy Thực Phẩm
  2
 • 13:40
  Miền Hoang Dã Ở Trung Quốc
  1
 • 14:35
  Chuyện Về Trung Quốc
  1
 • 15:30
  Trại Huấn Luyện Bộ Lạc (Phần 1)
  Trại Huấn Luyện Bộ Lạc (Phần 1)
 • 16:25
  Nhà Máy Thực Phẩm (Phần 2)
  Nhà Máy Thực Phẩm (Phần 2)
 • 16:50
  Nhà Máy Thực Phẩm
  2
 • 17:20
  Miền Hoang Dã Ở Trung Quốc
  1
 • 18:15
  Trại Huấn Luyện Bộ Lạc (Phần 1)
  Trại Huấn Luyện Bộ Lạc (Phần 1)
 • 19:10
  Bên Trong Nhà Máy (Phần 1)
  Bên Trong Nhà Máy (Phần 1)
 • 20:05
  Miền Hoang Dã Ở Trung Quốc
  1
 • 21:00
  Chuyện Về Trung Quốc
  1
 • 21:55
  Những Hành Trình Mạo Hiểm
  2
 • 22:50
  Bên Trong Nhà Máy (Phần 1)
  Bên Trong Nhà Máy (Phần 1)
 • 23:45
  Miền Hoang Dã Ở Trung Quốc
  1

BBC Earth Trại Huấn Luyện Bộ Lạc - 1

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật